Informasjonsfolder om legeyrket

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

– Å utdanne seg til lege er starten på en spennende yrkeskarriere med mange muligheter.

Det sier president Torunn Janbu i forordet til den nyreviderte informasjonsfolderen om legeyrket.

Folderen inneholder informasjon om opptakskrav til studiet, om selve medisinstudiet og kontaktopplysninger til alle de medisinske fakultetene i Norge. Den gir også en oversikt over de forskjellige jobbmulighetene man har som ferdig utdannet lege innen bl.a. privat praksis, i sykehus, laboratorier, i kommunehelsetjenesten og i forskning og undervisning. Spesialistutdanningen, arbeidsmarkedet for leger samt hva man kan forvente å få i lønn omtales i egne kapitler. I tillegg er det et eget kapittel om Legeforeningen med informasjon om organisatorisk oppbygging, foreningens viktigste oppgaver samt en oversikt over diverse medlemsstatistikk. Informasjonsfolderen kan lastes ned fra Legeforeningens Internett-side: www.legeforeningen.no/asset/31834/1/31834_1.pdf eller bestilles i papirutgave ved å kontakte posten@legeforeningen

Anbefalte artikler