Nevrologisk klassiker i ny utgave

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Rowland, Lewis P.

  Merritt’s Neurology

  11. utg. 1 271 s. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2005. Pris USD 99

  ISBN 0-7817-5311-2

  Denne 11. utgaven av den kjente læreboken i nevrologi Merritt’s Neurology, er en totalt gjennomarbeidet ny utgave. Houston Merritt var i mange år sjef for Nevrologisk avdeling ved Columbia University i New York, og var i sin tid en av USAs mest ledende nevrologer. Hans lærebok ble første gang utgitt i 1955, og han var selv eneforfatter på de første 5 – 6 utgavene. Ansvarlig for senere utgaver har vært Merritts etterfølger Lewis Rowland som først og fremst er kjent for sine studier av muskelsykdommer. Han knyttet raskt til seg en rekke medarbeidere slik av de senere utgaver fikk flere medforfattere.

  I denne utgaven er det hele 92 medforfattere, mange av dem kolleger og elever av Houston Merritt og Lewis Rowland. Etter anmelderens oppfatning taper boken noe på så mange medforfattere. Den er bl.a. beregnet på medisinske studenter, men jeg synes nok at den langt på vei har mistet noe av det enhetlige preget som kjennetegnet tidligere utgaver.

  Stoffet er inndelt i 26 seksjoner med 171 kapitler samt en fyldig indeks. Dette er en totalt gjennomarbeidet utgave i forhold til de tidligere, og spesielt merker man innslaget av molekylærbiologiske og nevrogenetiske nyvinninger i de fleste av kapitlene. Det er dessuten kommet til flere nye kapitler, bl.a. et om endovaskulærnevrologi. Siden boken bl.a. er beregnet på medisinske studenter, savner anmelderen et innledende kapittel om nevrologisk undersøkelsesmetodikk.

  Boken er skrevet på en direkte og klar måte, basert på fakta og ikke synspunkter, dvs. kunnskapsbasert medisin. Den er etter anmelderens mening for stor for medisinstudenter, men vil være nyttig lesing for vordende nevrologer og andre med interesse for nevrologi. Det er på mange måter en fremragende bok, men den kommer fortsatt neppe opp mot Victor & Adams Principles of neurology som etter anmelderens mening er selve gullstandarden på en moderne lærebok i nevrologi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media