()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Innlegget fra Trude Malthe Thomassen er et sunt uttrykk for at man ikke uten videre skal godta etablerte rutiner, men alltid være skeptisk og jevnlig vurdere nytte mot reelt behov og mulige uheldige sider. Som populærvitenskapelig forfatter av bl.a. den nevnte boken Mamma for første gang, med ni oppdaterte opplag bare i Norge på få år, føler jeg et stort ansvar. Informasjonen i boken er så langt mulig evidensbasert. (Med økende kunnskap om for eksempel morsmelkens fordeler blir randomisering økende problematisk.) Som obstetriker med amming som særlig interesseområde søker jeg selvsagt råd hos fremstående norske pediatere når det gjelder barn, for eksempel hos Trond Markestad. I neste opplag av boken utgår setningen om at vitamin K har vært satt i sammenheng med en litt økt risiko for kreft senere i livet, da dette ikke er bekreftet i nyere studier (1). Ut fra det vi vet i dag, er det en tydelig gevinst ved å gi vitamin K til nyfødte, mens sikre bivirkninger ikke er kjent.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media