Økt risiko for refluks ved små vektøkninger

Michael Bretthauer Om forfatteren
Artikkel

Kun små vektøkninger også innen normalvekt fører til økt risiko for reflukssymptomer hos kvinner.

Overvekt er assosiert med gastroøsofageal refluks. I en ny studie har man undersøkt sammenhengen mellom kroppsmasseindeks og risiko for refluks over hele vektskalaen hos kvinner (1).

Over 10 000 kvinner svarte på et spørreskjema om reflukssymptomer. 22 % av kvinnene anga å ha refluksplager minst én gang i uken. Det var en klar økning av refluksplager ved økende kroppsmasseindeks (BMI). Oddsratio for refluksplager var 1,4 for kvinner med BMI 22,5 – 24,9, og 2,2 for kvinner med BMI 25 – 27,4, sammenliknet med kvinner med BMI 20 – 22,4.

– Forekomsten av reflukssykdom har økt sterkt de siste tiårene, samtidig som vekten har økt og spesielt overvekt er blitt vanligere i alle aldersgrupper, sier professor Jan Hatlebakk ved Gastromedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus.

– Assosiasjon mellom reflukssykdom og overvekt er omstridt, og noen enkel mekanisme har vært vanskelig å fastslå. Denne studien er meget solid gjennomført og viser med all tydelighet at selv små vektforskjeller betyr mye for hvorvidt man kan oppleve reflukssymptomer.

Det er verdt å merke seg at det bare var reell overvekt, altså BMI > 25 som var forbundet med alvorlige refluksplager. Vi har tidligere gjerne sagt at uheldig kost mer enn overvekt per se ligger bak reflukssymptomer, men denne studien gir ingen støtte for dette. Overvekt syntes å forutgå refluks i tid, noe som antyder hormonelle faktorer, sier Hatlebakk.

Anbefalte artikler