Diagnostisering og behandling av post-traumatisk stresslidelse

Tomas Formo, Jorun Rosmer Om forfatterne
Artikkel

I vårt arbeid ved Modum Bad Klinikken forholder vi oss stadig til søknader om behandling skrevet av leger i det lokale helseapparatet. Noen av utfordringene vi støter på når vi vurderer disse søknadene, er mangel på tilstrekkelig diagnostisk informasjon og uklare diagnostiske vurderinger. Det kan særlig synes som om det er vanskelig å diagnostisere lidelser med tilknytning til traumatiske hendelser. Dette reiser flere spørsmål. Er dette pasienter som det er vanskelig å diagnostisere? Er det for lite kunnskap om denne typen diagnostikk?

En sammenblanding vi ofte ser er at diagnosen posttraumatisk stresslidelse (PTSD) benyttes synonymt med traumatiske hendelser. Det er ingen nødvendighet at personer som opplever slike hendelser, utvikler posttraumatisk stresslidelse. Ofte ser vi at personer som har opplevd traumatiske hendelser, kan utvikle andre typer lidelser som depresjon, andre angstlidelser, avhengighetsproblemer og større sorgreaksjoner som ettervirkning.

Det å ha opplevd en reelt farlig og skremmende hendelse er ett av de diagnostiske kriteriene for posttraumatisk stresslidelse. Hovedkjennetegn ved denne tilstanden er tilbakevendende og ufrivillige påtrengende minner om hendelsen og vedvarende forsøk på å unngå påminnelser om hendelsen. Felles for minnene er at personen blir skremt når minnene dukker opp, og at de forsøker å unngå dem. Dette kan bidra til at personer ikke rapporterer om disse plagene, noe som er en mulig forklaring på at lidelsen kan være vanskelig å diagnostisere.

Ved Avdeling for angstlidelser ved Modum Bad Klinikken har vi et behandlingstilbud basert på kognitiv terapi for personer med posttraumatisk stresslidelse etter traumatiske hendelser i voksen alder. I tillegg behandler vi pasienter med en rekke andre angstlidelser. Behandlingen varer i ca. 12 uker og foregår i grupper med åtte pasienter som innlegges samtidig. Avdelingen har spesialisert seg på å tilby kognitiv behandling uten støtte av angstdempende midler. Ved Avdeling for traumebehandling og interpersonlig terapi eksisterer det også behandlingstilbud for personer med posttraumatisk stresslidelse etter seksuelle overgrep i oppveksten. Avdeling for angstlidelser satser nå på å videreutvikle behandlingstilbudet for personer med posttraumatisk stresslidelse. Dette kan resultere i kortere behandlingstid ved søknad fra slike pasienter.

Anbefalte artikler