Nå må turnus på dagsordenen

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

– Vi kan ikke la problemet med turnuskapasiteten ligge lenger, nå må det på dagsordenen hos myndighetene, sier lederen for medisinstudentene.

Gard E. Jørgensen i Nmf bekymrer seg over turnussituasjonen. Foto Cecilie Bakken

Gard E. Jørgensen, leder i Norsk medisinstudentforening (Nmf), er bekymret over at det for første gang var flere som meldte seg til turnusstart i februar enn det er plasser til.Man kan risikere å få ett års venteliste.Nå varsler studentlederen at turnuskapasiteten blir høstens hovedtema i foreningen.

– Det ser ut til at kapasiteten i turnusordningen begynner å sprekke. Det er bekymringsfullt, og vi kan ikke la temaet ligge lenger. Det er en veldig vanskelig situasjon, uten noen opplagt løsning. Vi må få myndighetene til å forstå at dette er et problem, og at det vil være det i årene fremover, sier han.

Foreslår endringer

Fra forskjellige hold utenfor foreningen har det kommet forslag til endringer. Enkelte mener at man burde definere turnus som en del av det norske utdanningsløpet, slik at man kan prioritere studenter i Norge uten å bryte EU-reglene. Norske myndigheter burde gi uttrykk for at markedet for leger er fullt, og kvotere antall studenter utenlands som får lån og stipend til medisinstudiet via Lånekassen, mener noen. Andre hevder at man burde slå fast overfor utenlandsstudentene at de må fullføre utdanningen i landet der de studerer og få autorisasjon der, og så ta risikoen på om de får turnustjeneste i Norge etterpå, eller eventuelt jobb uten å ha hatt turnus. Noen ønsker at utenlandsstudenter fortsatt skal kunne få turnusplasser, men at de skal prioriteres bak studenter i Norge.

Per i dag har også statsborgere i EU-landene uten tilknytning til Norge anledning til å søke om turnusplass. En slik veiledet tjeneste vil for enkelte gi en forrang når de søker på jobber i sitt hjemland senere, mens de føler at de får grei lønn og arbeidstid i Norge mens de utfører tjenesten.

Studentleder Jørgensen etterlyser nå innspill fra medlemsmassen i Nmf, og håper foreningen kan ha en debatt om løsninger utover høsten.

– Det er skissert forskjellige løsninger, men Nmf har foreløpig ikke har tatt standpunkt for eller mot disse. Foreningens syn per i dag er at det må være forutsigbarhet for de studentene i Norge og i utlandet som allerede har påbegynt studiene. Nmf ønsker derfor ikke at eventuelle endringer skal ha effekt for dem som allerede er i gang, sier han. Dermed kan en Nmf-støttet løsning ligge mange år frem i tid.

Frykter for kvaliteten

Sjur Lehmann, leder i Legeforeningens turnusråd, er skeptisk til eventuelle forslag om å øke antallet turnusplasser, fordi han frykter for kvaliteten på tjenesten.

– Vi mener det viktigste nå er å diskutere innholdet og kvaliteten på blant annet veiledningen som turnuskandidatene får. Vi må sikre at de får et supplement til studiet som gir et godt grunnlag for autorisasjon, sier han. Turnusrådet har hittil ikke tatt stilling til hvordan man eventuelt kan løse kapasitetsproblemer, men Lehmann sier at hvis det blir lange ventelister, så må rådet diskutere om det skal komme frem til et løsningsforslag.

Også Per Meinich, leder i Yngre legers forening, er opptatt av kvaliteten av turnustjenesten, og mener det er den som er avgjørende for om ordningen som sådan kan forsvares.

– Flere sykehus presses til å ta flere turnusleger enn de ønsker og tilbyr en turnustjeneste med et innhold som langt fra er optimalt. Det er derfor ikke ønskelig med en ytterligere økning av antallet turnusleger, sier han.

Gard E. Jørgensen i Nmf sier at foreningen nå vil gå inn i dialog med myndighetene om problemet med turnuskapasiteten.

Anbefalte artikler