Fikk medhold i å nekte blodprøve

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

En lege som nektet å ta blodprøve for politiet, har fått medhold av Helsetilsynet.

Politiet kom til kommunelegen i Buskerud med en aggressiv og truende mann som var mistenkt for promillekjøring. Mannen sa at han ville sette seg kraftig til motverge når legen skulle ta blodprøven. Politiet ville bruke makt, men legen sa nei fordi han mente det var fare for å påføre alle parter stor skade, og at det var risiko for blodsmitte med HIV eller hepatitt på grunn av nålestikk eller søl med blod.

Helsepersonellovens §12 pålegger helsepersonell å ta blodprøve etter anmodning fra politiet, men plikten er begrenset av at det kan «skje uten fare». Lensmannen klaget til Helsetilsynet i Buskerud. Tilsynet konstaterer at politiet og legen hadde ulik oppfatning av faregraden, men fant ikke å kunne overprøve legens vurdering av situasjonen. Ola Jøsendal, leder i Leger i samfunnsmedisinsk arbeid, støtter avgjørelsen.

Les mer på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=102021

Anbefalte artikler