Vet lite om brystkreftrisiko

Artikkel

Flertallet av kvinnelige studenter i verden vet ingenting om hvilke livsstilsfaktorer som påvirker risikoen for å utvikle brystkreft. Det viser en britisk studie publisert i European Journal of Cancer, hvor 11 000 kvinner og 8 000 menn fra 23 land deltok. Litt over halvparten av studentene visste at genetiske faktorer og arv kan spille en rolle når det gjelder risiko for å utvikle brystkreft, mens kunnskapen om livsstilsfaktorer generelt var lav. Færre enn 5 % visste for eksempel at alkoholbruk, trening og overvekt kan påvirke risikoen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11243

Anbefalte artikler