Sosialt nettverk og helse

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fyrand, Live

  Sosialt nettverk

  Teori og praksis. 2.utg. 400 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2005. Pris NOK 499

  ISBN 82-15-00747-3

  Dette er en lærebok beregnet på ulike profesjonsgrupper som arbeider med klienter eller pasienter med sosiale eller psykososiale problemer, og på dem som er opptatt av forebyggende helsearbeid innen sosial- og helsesektoren.

  Boken er pedagogisk bygd opp med kapitler om både teori og praksis når det gjelder nettverksorientert arbeid. Den har nyttige illustrasjoner om det sosiale nettverks struktur og funksjon, et fyldig stikkordregister og er skrevet på et lettfattelig språk.

  Innholdet dreier seg om sosiale relasjoner, og om hvordan samspillet mellom individ, gruppe, nærmiljø og samfunn påvirker vår atferd og også vår helse. Det er lagt stor vekt på ulike metoder for kartlegging av de sosiale nettverk, og på ulike typer nettverksintervensjoner.

  Dette omfatter arbeid med både enkeltindivider og deres familie, med frivillige/uformelle hjelpere, organisasjoner og selvhjelpsgrupper. Det sosiale nettverks betydning i lokalsamfunnet får også bred omtale, og det gis eksempler på miljørettet forebyggende arbeid. Boken, som er en revidert utgave av et tidligere opplag, er oppdatert på nyere kunnskap innen feltet, og forsvarer sin plass som den sentrale norske grunnbok om det sosiale nettverks betydning. Med dagens sterke vektlegging av samfunnsforholdenes betydning for helsen, både med tanke på forebyggende arbeid og rehabilitering, er boken i høy grad relevant for helsearbeidere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media