Det medisinske fakultet i Bergen svarer:

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi har ikke helt eksakte data når det gjelder det konkrete spørsmålet om kvote for samisktalende studenter og antall utdannede, men følgende opplysninger kan kanskje være til hjelp.

  Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen hadde fra 1964 en egen kvote på to samisktalende medisinstudenter. Frem til 1994 var det uteksaminert ca. 40 leger som dokumentert kunne snakke samisk. Etter den tid har også fakultetet i Tromsø hatt en slik ordning (samt en egen «nordnorsk ordning»). Dette har gjort at søkningen til medisinstudiet i Bergen på grunnlag av samekvoten har vært mer sporadisk.

  Det har vært gitt tilbud om studieplass til søkere som har oppfylt kriteriene, men når det har kommet til stykket, har de fleste av dem valgt å studere ved et annet universitet enn i Bergen, dvs. at søkerne har kommet inn ved studiet i Tromsø eller i Oslo. Noen få har begynt å studere i Bergen, men har byttet studieplass, oftest til Tromsø, slik at det bare er noen få med samisk bakgrunn som har fullført studiet i Bergen etter 1994. Det kan tilføyes at det nok også har vært noen samisktalende som har kommet inn ved alle de fire medisinske fakultetene uten at de er blitt tatt opp på en egen «samekvote». Disse har ikke fakultetet i Bergen noen oversikt over.

  Kvoten på to samisktalende studenter i henholdsvis Bergen og Tromsø gjelder fortsatt. Kriteriene er beskrevet i informasjon om opptak til medisinstudiet på universitetenes nettsider og på nettsiden til Samordna opptak (1).

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media