Nytt om navn

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Pris til mobil røntgenenhet

Ildsjelene bak prosjektet er (bak fra venstre); professor Frode Lærum, divisjonsdirektør Eli Marie Sager, seksjonsoverlege Johan Castberg Hellund, radiograf Sigmund Oswold. Foran fra venstre: systemintegrator Ronny Kristiansen og avdelingsleder Turid Langli. Foto Alf T. Bøhler, Ullevål universitetssykehus

Den mobile røntgenenheten ved Ullevål universitetssykehus ble tildelt Høykom EuroPACS’ pris for beste presenterte prosjekt under den internasjonale konferansen EuroPACS 2006 i Trondheim. Konferansen er et forum for radiologer og eksperter innen digitalbildeteknikk og IT. Høykoms oppgave er å stimulere offentlige virksomheter til å ta i bruk bredbånd og moderne informasjonsteknologi på nye og innovative måter.

Høykom EuroPACS Award er på 2 000 Euro, og Ullevåls prøveprosjekt vant i konkurranse med mer enn 200 andre prosjekter fra hele verden, heter det på sykehusets nettsider. De oppfylte blant annet kriteriene om originalitet, at prosjektet er praktisk mulig, har en klar målformulering, en positiv innvirkning på pasientflyten og er av samfunnsøkonomisk betydning.

Den mobile røntgenenheten kan kjøres ut til sykehjemmene i Oslo og ta røntgenbilde av pasientene der de er. Dermed slipper de eldre belastningen med å bli transportert til sykehuset. Røntgenenheten betjenes av en radiograf som lagrer bildene elektronisk og overleverer dem til Radiologisk divisjon ved Ullevål. 47 bo- og behandlingssentre har foreløpig benyttet seg av tilbudet.

Forskningspriser til Aker-forskere

Sju forskere ved Aker universitetssykehus er tildelt sykehusets nye forskningspris på 10 000 kroner for sine publikasjoner i anerkjente tidsskrifter i 2005. Forskerne er enten førsteforfatter eller sisteforfatter i de aktuelle artiklene. Følgende sju fikk den hyggelige anerkjennelsen av administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir:

  1. Konstituert overlege Bente K. Kilhovd (f. 1957), førsteforfatter i en studie publisert i Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology

  2. Postdoktorstipendiat Anne Karen Jenum (f. 1951), førsteforfatter i en studie publisert i Diabetologia

  3. Professor Kristian F. Hanssen (f. 1942), sisteforfatter i en studie publisert i Diabetologia

  4. Overlege Tor Flørenes (f. 1945), førsteforfatter av en studie publisert i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery

  5. Stipendiat Olav Dalgaard (f. 1961), førsteforfatter, og professor Helge Bell (1946 – 2004), sisteforfatter i en studie publisert i Hepatholgy

  6. Professor Viggo Jønsson (f. 1947), førsteforfatter i en studie publisert i Leukemia

  7. Overlege Dawn Peleikis (f. 1961), førsteforfatter i en studie publisert i Psychotherapy Research

Fra Nederland til Stavanger

Professor Jan Baak (f. 1947) er tildelt forskningsprisen ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) for 2006. Professoren ved Avdeling for patologi, Klinikk for medisinsk service, fikk prisen for sin fremragende internasjonale forskning generelt, og for innsatsen han har lagt i å bygge opp forskningen ved universitetssykehuset spesielt.

Baak kom fra Nederland til Stavanger i 2001, og hadde med seg seks personer fra egen forskningsgruppe, eget teknisk utstyr og fondsmidler fra pågående forskningsprosjekter i hjemlandet på ca. 5 millioner kroner. Alt dette gjorde at avdelingen i løpet av svært kort tid ble tilført kunnskap og tekniske muligheter, skriver Helse Stavanger.

Baaks hovedinteresse er å forstå hvordan prekreft og kreft oppstår, og hvordan sykdommen kan forebygges og elimineres. Han har publisert til sammen 360 artikler, skrevet 36 kapitler i lærebøker, skrevet tre egne lærebøker, veiledet 28 doktorgradsstipendiater og holdt 700 forelesninger.

Forskningsprisen er på 10 000 kroner.

Anbefalte artikler