Legene spente på ny etat

Artikkel

1. juli ble Aetat og Trygdeetaten lagt ned, og Arbeids- og velferdsetaten etablert. Allmennlegene venter i spenning på utfordringene det vil føre med seg.

Målet med den nye etaten, som vil ha 13 000 ansatte, er å få flere nordmenn i arbeid og færre på stønad. Det skal etableres arbeids- og velferdskontorer i alle landets kommuner innen 2010, med overgangsløsninger i en periode. Allmennlegeforeningens leder, Jan Emil Kristoffersen, har store forventninger til den nye etaten.

– Dette er en stor og spennende reform, men jeg regner med at noen av våre pasienter vil gå seg litt vill i det nye systemet, og at innkjøringsproblemer i Arbeids- og velferdsetaten (NAV) vil kunne prege vår hverdag utover året, sier Kristoffersen.

I sitt månedlige brev til medlemmene i foreningen trøster han seg likevel med at legene nok tar utfordringen.

– Allmennleger er som kjent glimrende problemløsere med sans for rask og riktig hjelp når byråkrati og individ ikke oppnår kongruens. Ta NAV-utfordringene med et smil, men gi tydelige og kloke tilbakemeldinger til etaten hvis ting ikke fungerer, skriver han.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11153

Anbefalte artikler