Samisktalende og helsetjenesten

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det var med interesse jeg leste artikkelen i Tidsskriftet nr. 6/2006 om at samisktalende er mindre fornøyd med legetjenestene (1). God språkforståelse synes å være viktig for kommunikasjon menneskene imellom. Jeg studerte i 1960-årene. I forbindelse med artikkelens konklusjon, som jeg kan slutte meg til, har jeg et par spørsmål. For det første, var det slik at det ved oppstart av preklinisk utdanning ved Universitetet i Bergen i 1963 (?) var avsatt to studieplasser for samisktalende? For det andre, hvis dette er riktig, i hvor lang tid ble dette gjennomført og hvor mange kolleger ble utdannet i årenes løp?

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media