Ingvild Marie Grøndalen, Jørgen A. Gravning Om forfatterne
Artikkel

Undervisningstilbudet ved Ferdighetssenteret, Rikshospitalet er et populært supplement til den kliniske undervisningen. Bildene på motstående side viser trening på modeller: suturering, spinalvæsketapping og intubering. På denne siden vises bilder fra kurs i obstetriske ferdigheter, her eksemplifisert ved Leopolds håndgrep.

Tiden man har til rådighet for å lære praktiske prosedyrer på pasienter er knapp, men kan nok utnyttes mer effektivt dersom man «tørrtrener» litt på forhånd.

Alle foto Thomas Olsen

Anbefalte artikler