Innføringsbok i behandling av smerter

Harald Breivik Om forfatteren

Coniam, Stephen

Mendham, Janine

Principles of pain management for anaesthetists

260 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2005. Pris GBP 35

ISBN 0-340-81648-1

Dette er en innføringsbok for blivende anestesileger om behandling av smerter. Forfatterne er overleger ved en smerteklinikk ved anestesiavdelingen ved Frenchay Hospital i Bristol, UK. De har skrevet oversiktlig om smertefysiologi, om vurdering av pasienter som har smerter. De beskriver prinsippene for håndtering av akutte smerter i ulike situasjoner, om fødselssmerte, akutte smerter hos barn, hos eldre, smerter etter nevrokirurgi, smerter etter dagkirurgi, hos pasienter i en intensivavdeling, smerter ved myokardinfarkt, nyrekolikk, akutt rygg og radikulære smerter (isjiassmerter).

En seksjon omhandler vurdering og håndtering av pasienter med langvarig smerte som ikke er forårsaket av kreft: Foruten medikamentell lindring, nerveblokadeteknikker, elektrostimulering og fysioterapi, legger de vekt på psykologiske sider ved langvarige smerter. En annen seksjon omhandler lindring av smerter forårsaket av kreft.

I forhold til målgruppen gis det en oversiktlig innføring i de fleste vanlige smerteproblemer og håndteringen av disse. I en slik relativt kortfattet oversikt er det mange detaljer og anbefalinger som kan diskuteres. Alt i alt er boken et godt valg for yngre anestesiologer, men også for dem som trenger en rask repetisjon av fagfeltet algesiologi. Dette kan være en nyttig innføringsbok for utdanningskandidater både i allmennmedisin, kirurgi, nevrologi og for leger i andre fagfelter der smertevurdering og smertelindring er en viktig del av den kliniske hverdag. Men boken må nok suppleres med fordypningslesing i en av de mange fyldigere lærebøker som nå publiseres innen dette fagfeltet.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler