Innføringsbok i behandling av smerter

Harald Breivik Om forfatteren
Artikkel

Coniam, Stephen

Mendham, Janine

Principles of pain management for anaesthetists

260 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2005. Pris GBP 35

ISBN 0-340-81648-1

Dette er en innføringsbok for blivende anestesileger om behandling av smerter. Forfatterne er overleger ved en smerteklinikk ved anestesiavdelingen ved Frenchay Hospital i Bristol, UK. De har skrevet oversiktlig om smertefysiologi, om vurdering av pasienter som har smerter. De beskriver prinsippene for håndtering av akutte smerter i ulike situasjoner, om fødselssmerte, akutte smerter hos barn, hos eldre, smerter etter nevrokirurgi, smerter etter dagkirurgi, hos pasienter i en intensivavdeling, smerter ved myokardinfarkt, nyrekolikk, akutt rygg og radikulære smerter (isjiassmerter).

En seksjon omhandler vurdering og håndtering av pasienter med langvarig smerte som ikke er forårsaket av kreft: Foruten medikamentell lindring, nerveblokadeteknikker, elektrostimulering og fysioterapi, legger de vekt på psykologiske sider ved langvarige smerter. En annen seksjon omhandler lindring av smerter forårsaket av kreft.

I forhold til målgruppen gis det en oversiktlig innføring i de fleste vanlige smerteproblemer og håndteringen av disse. I en slik relativt kortfattet oversikt er det mange detaljer og anbefalinger som kan diskuteres. Alt i alt er boken et godt valg for yngre anestesiologer, men også for dem som trenger en rask repetisjon av fagfeltet algesiologi. Dette kan være en nyttig innføringsbok for utdanningskandidater både i allmennmedisin, kirurgi, nevrologi og for leger i andre fagfelter der smertevurdering og smertelindring er en viktig del av den kliniske hverdag. Men boken må nok suppleres med fordypningslesing i en av de mange fyldigere lærebøker som nå publiseres innen dette fagfeltet.

Anbefalte artikler