Lærebok om brystkreft

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Winchester, David J.

  Winchester, David P.

  Hudis, Clifford A.

  Breast cancer

  2. utg. 607 s, tab, ill. Hamilton: BC Decker, 2006. Pris USD 150

  ISBN 1-55009-272-3

  Denne amerikanske læreboken henvender seg til leger og forskere som arbeider med brystkreft. De 37 kapitlene dekker alt fra brystkreftens historiske utvikling, epidemiologi, molekylære bakgrunn, screening, diagnostiske teknikker, patologi, operasjonsmetoder, adjuvant behandling, litt plastikkirurgi og behandling av residiv. Det følger med en CD-ROM hvor hele teksten og alle bildene er lagt inn. Tanken bak dette er bl.a. at man skal kunne skrive ut informasjon som pasienter kan ha nytte av.

  Behandling av brystkreft har endret seg raskt, fra at alle pasienter skulle fjerne brystet, til dagens situasjon hvor skreddersydd, multimodal behandling til hver enkelt pasient snart ser ut til å være innen rekkevidde. Bakgrunnen for disse nye behandlingsprinsippene er godt dokumentert. Kapitlene bærer preg av amerikansk tankegang, men det aller meste er holdbart for norske behandlingsrutiner. Jeg savner imidlertid omtale av enkelte sentrale temaer som for eksempel mikrometastaser i beinmarg. Mikrometastaser i lymfeknuter er så vidt nevnt i patologikapitlet. Dette er et tema som er viet stor interesse i europeisk sammenheng. Fysisk aktivitet og relasjon til brystkreft er omtalt med få ord og uten sentrale referanser. ROLL, en teknikk for å identifisere ikke-palpable lesjoner i brystet, er heller ikke omtalt. Boken kan ikke benyttes som noen lærebok i kirurgiske teknikker.

  Boken har A4-format med god layout, glosset papir og relativt mange illustrasjoner. Dessverre er kvaliteten på figurene og illustrasjonene ikke gode. Figurene er små, vanskelig lesbare, ofte i svart-hvitt med et gammelmodig preg. Tilsvarende er mange av fargefotoene uskarpe og av dårlig kvalitet.

  Til tross for illustrasjonsmessige mangler, kan læreboken anbefales kjøpt inn til kirurgiske, radiologiske og onkologiske avdelinger som behandler brystkreftpasienter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media