MRSA-smitte og karantenetid

Jon Ole Whist Om forfatteren
Artikkel

Medisinstudenter som tester positivt for MRSA-smitte, kan ikke delta i den kliniske undervisningen ved et sykehus.

Dette vil medføre et studieavbrekk i påvente av at testen gir negativt resultat.

Kliniske studier (praksis ved sykehus) inngår som ledd i medisinstudentenes utdanning. Før de får slippe til på sykehuset, er det imidlertid et krav at de testes for MRSA-smitte. Det kan ta noen måneder før testen gir negativt resultat. Som følge av at dagens studenter reiser stadig mer utenlands og dermed utsettes for risiko for MRSA-smitte, vil problemstillingen fort kunne materialisere seg.

Dette er en særegen situasjon for medisinstudenter. De er for så vidt ikke syke, men kan likevel ikke følge studieløpet som forutsatt. Spørsmålet har vært hvordan Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen) vurderer en slik situasjon.

Legeforeningen kontaktet Lånekassen for blant annet å få en avklaring på om en legeerklæring om at medisinstudenten testet positivt for MRSA-smitte og derfor ikke kan ta del i den kliniske undervisningen, vil være tilstrekkelig til å kvalifisere for de rettighetene en sykmelding ville gitt?

I Lånekassens svar fremgår det at studenter som blir syke og av den grunn helt studieuføre, kan få lån omgjort til stipend i sykdomsperioden, men ikke for mer enn fire måneder og to uker per undervisningsår. Lånekassen har vurdert om denne retten også kan gjelde for medisinstudenter som ikke kan delta i klinisk undervisning på grunn av MRSA-smitte. Ifølge Lånekassen kan sykestipend tildeles dersom studenten ikke kan følge noen form for undervisning i den aktuelle perioden, dvs. at studenten er helt studieufør. Kan studenten følge deler av undervisningen, dvs. undervisning som ikke foregår på sykehus, kan sykestipend ikke tildeles. Studenten må dokumentere perioden som han/hun er utelukket fra studier pga. MRSA-smitte, og må også dokumentere at all undervisning i perioden foregår på sykehus.

Studenter som blir forsinket i utdanningen, kan likevel få omgjort lån til utdanningsstipend for semester der det er tildelt sykestipend.

Se svaret fra Lånekassen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=100820

Anbefalte artikler