Ny metode for den gode konsultasjon

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Warren, Ed

  B.A.R.D. in the practice

  A guide for family doctors to consult efficiently, effectively and happily. 136 s. Oxford: Radcliffe, 2006. Pris GBP 22

  ISBN 1-85775-665-7

  Konsultasjonen er allmennmedisinerens viktigste verktøy! Det slår forfatteren fast. Han er selv er en engelsk allmennpraktiker med lang og bred klinisk erfaring. Her gir han forslag til hvordan man på ulike områder kan forbedre sine konsultasjoner, slik at både lege og pasient blir fornøyd.

  Fire hovedtemaer i og rundt konsultasjonen blir belyst. Disse temaene er atferd, målsettinger, omgivelser og dialog. I engelsk språkdrakt blir dette «behaviour, aims, room and dialogue» – og dermed forkortingen B.A.R.D, som er bokens tittel.

  Hvert av de fire områdene diskuteres i en lettlest, avslappet og humoristisk stil. Legens atferd (behaviour) i konsultasjonen er avgjørende for hvordan budskapet oppfattes av pasienten. Felles målsettinger (aims) for behandlingen er avgjørende for utbytte av behandlingen. Omgivelsene (room) bør oppfylle de forventningene pasienten har til et legekontor, samtidig som de må være funksjonelle for lege og medarbeidere. Dialogen (dialogue) som verktøy i behandlingen diskuteres.

  Det er blitt presentert en rekke ulike konsultasjonsmodeller de siste 30 år. Modellene har hatt ulike tilnærminger og vært forankret i ulike medisinske behandlingskulturer. En av de mest kjente her i landet er nok «Pendelton’s seven tasks». For dem som husker alle disse «seven tasks» (og hvem gjør vel egentlig det?), er målene ved konsultasjonen satt opp i en ferdig mal, der man på kort tid skal oppfylle en rekke kvalitetskrav i kommunikasjonen med pasienten. Warren presenterer en lang løsere tilnærming til konsultasjonen enn mange tidligere modeller. Legens personlighet og bruken av seg selv spiller en stor rolle her, og man kan undre seg over om dette ikke går utover metodens generaliserbarhet. Med en rekke eksempler fra praksis og med flere konstruerte dialoger mellom lege og pasient, filosoferer forfatteren over allmennmedisinens og konsultasjonens mange små og store utfordringer.

  Boken kan være et inspirerende påfyll for dem som vil utvikle innholdet i sine konsultasjoner og for dem som strever etter å finne «det gode liv» i praksis.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media