T. Markestad svarer:

Trond Markestad Om forfatteren

Før man begynte å gi K-vitamin til nyfødte for 50 – 60 år siden var indre blødninger på grunn av K-vitaminmangel en fryktet, livstruende sykdom som rammet 0,25 – 1,7 % av nyfødte (1). Ved å gi forebyggende K-vitamin som sprøyte forsvant sykdommen. Slik behandling intramuskulært eller gjennom munnen anbefales over hele verden. Hvis man velger å gi vitaminet i munnen, må det gis flere doser, og det kan være vanskelig å vite om barnet får tilstrekkelig. Derfor velger de fleste å gi en enkelt dose intramuskulært like etter fødsel. Det har fra tid til annen vært reist spørsmål om slik behandling fortsatt er nødvendig, men også i senere år har det forekommet alvorlige hjerneblødninger hos brysternærte barn som ikke har fått K-vitamin. Den forskningsmessige begrunnelsen for å gi K-vitamin er nylig oppsummert i en av de fremste lærebøkene i nyfødtmedisin (1). For noen år siden ble det reist mistanke om at intramuskulært K-vitamin kunne føre til litt økt risiko for kreft i barneårene, men dette er blitt grundig tilbakevist (1, 2).

1

Roberts IAG, Murray NA. Hematology. I: Rennie JM, red. Roberton’s Textbook of neonatology. 4. utg. London: Elsevier Churchill Livingstone, 2005: 758 – 59.

2

Nylander G. Hvorfor K-vitamintilskudd til nyfødte? Tilsvar. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2141.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler