Notiser

Artikkel

Kortere sykehusopphold – dyrere behandling

Dagbehandling og korttidsopphold blir stadig mer vanlig i somatiske sykehus. Likevel øker utgiftene. Innlagte pasienter er mer ressurskrevende enn før. Det kommer frem i en foreløpig Samdata-rapport for den somatiske spesialisthelsetjeneste i 2005.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11257

Mange vil bli lege

Universitetet i Oslo er mest vanskelig å komme inn på av medisinstudiene i Norge. Søkertallet til de fire medisinske fakultetene holder seg uforandret på et høyt nivå, ifølge tall fra Samordna opptak etter førsteopptaket i juli.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11232

Nok et rekordår for Lyme-borreliose

Det ble registrert 280 nye tilfeller av disseminert og kronisk Lyme-borreliose i Norge i fjor, en økning på 12 % sammenliknet med 2004. Sykdommen oppstår vanligvis etter flåttbitt. Totalt førte 199 av tilfellene i fjor til innleggelse i sykehus.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11225

Angrepilleforbruket øker

Det er solgt 64 900 pakninger angrepiller i løpet av første halvår i år, noe som er en økning på 12 % sammenliknet med samme periode i 2005. Ifølge Apotekforeningen betyr dette at det hver handledag i første halvår i år var rundt 450 kvinner som kjøpte angrepillen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11221

Trener litt mer, røyker litt mindre

Nordmenn mosjonerer mer enn før, og færre er inaktive. Likevel har andelen med overvekt og fedme økt de siste årene. Blant middelaldrende kvinner (45 – 66 år) har andelen med alvorlig overvekt økt fra 7 % i 1995 til 10 % i 2005, og for menn i alderen 45 – 66 år er den tilsvarende økningen fra 9 % til 12 %. 24 % oppgir at de røyker hver dag, mens 10 % røyker av og til.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11200

Kroppsfasong kan indikere kreftrisiko

Høye personer har større risiko for å få tykktarmskreft enn lave personer. Risikoen øker dessuten med livvidden, ifølge en tysk studie publisert i Journal of the National Cancer Institute. Forskerne spekulerer i om sammenhengen mellom mageflesk og tykktarmskreft kan ha noe med nivåene av insulin eller stoffene leptin og adiponektin å gjøre.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11189

Overvekt truer Nordens økonomi

Den nordiske befolkningen blir stadig mer usunne. Hvert femte barn er overvektig og halve befolkningen trener sjelden eller aldri. Ifølge en rapport fra Nordisk Ministerråd utgjør dette en direkte trussel mot landenes økonomi. Det er derfor utarbeidet en fellesnordisk handlingsplan som skal motivere befolkningen til å spise sunnere og bevege seg mer.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11167

Rusbehandling gir resultater

Syv av ti pasienter er rusfrie etter endt behandling ved behandlingsinstitusjonen Phoenix Haga. Men hele seks av ti avbryter behandlingen underveis. Dette er omtrent samme andel som ved sammenliknbare institusjoner, melder Helse Øst.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11160

Anbefalte artikler