Flere norske medisinstudenter i utlandet

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Det er nå 2 212 medisinstudenter i utlandet med støtte fra Statens lånekasse for utdanning, mens tallet på medlemmer i Nmf Utland går ned.

Antallet medisinstudenter i utlandet er sjudoblet siden studieåret 1991 – 92, da var det kun 329 norske medisinstudenter som studerte i utlandet. Økningen er fortsatt sterk i mange land, særlig i Polen, men også i Tsjekkia og Slovakia.

Per 1.8. 2006 var imidlertid kun 779 av utenlandsstudentene medlemmer i Norsk medisinstudentforening Utland (Nmf Utland). Det er det laveste antallet siden 1999. Men den gang var det totale antallet medisinstudenter i utlandet bare 1 423. Andelen medlemmer av Nmf er nå redusert til 35 % av utenlandsstudentene. I alle de største studielandene er omkring en tredjedel av medisinstudentene medlemmer av Nmf, med unntak av Tyskland og Irland der hhv. 55 % og 54 % er medlemmer av Nmf Utland.

Medisinstudenter i utlandet med støtte fra Statens lånekasse for utdanning i 1996 – 2006

Studieland

1996 – 97

2004 –05

2005 –06

% Nmf-medl per 1.8.2006

Polen

96

533

668

33

Ungarn

208

501

504

33

Danmark

53

288

295

32

Tyskland

374

230

196

55

Tsjekkia

7

125

155

27

Irland

30

122

95

56

Slovakia

0

51

86

33

Australia

0

81

66

32

Storbritannia

15

53

55

31

Nederland

23

39

27

30

Sverige

105

24

22

27

Spania

4

6

6

17

USA

3

6

5

0

Romania

0

5

5

0

Malta

0

4

4

75

Frankrike

6

2

3

67

Østerrike

9

3

1

Ukraina

0

3

1

Belgia

3

1

1

Italia

5

2

0

Sveits

6

0

0

Island

5

0

0

-

Andre land

11

14

17

Totalt

963

2 093

2 212

35

Anbefalte artikler