Flere norske medisinstudenter i utlandet

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er nå 2 212 medisinstudenter i utlandet med støtte fra Statens lånekasse for utdanning, mens tallet på medlemmer i Nmf Utland går ned.

  Antallet medisinstudenter i utlandet er sjudoblet siden studieåret 1991 – 92, da var det kun 329 norske medisinstudenter som studerte i utlandet. Økningen er fortsatt sterk i mange land, særlig i Polen, men også i Tsjekkia og Slovakia.

  Per 1.8. 2006 var imidlertid kun 779 av utenlandsstudentene medlemmer i Norsk medisinstudentforening Utland (Nmf Utland). Det er det laveste antallet siden 1999. Men den gang var det totale antallet medisinstudenter i utlandet bare 1 423. Andelen medlemmer av Nmf er nå redusert til 35 % av utenlandsstudentene. I alle de største studielandene er omkring en tredjedel av medisinstudentene medlemmer av Nmf, med unntak av Tyskland og Irland der hhv. 55 % og 54 % er medlemmer av Nmf Utland.

  Tabell

  Medisinstudenter i utlandet med støtte fra Statens lånekasse for utdanning i 1996 – 2006

  Studieland

  1996 – 97

  2004 –05

  2005 –06

  % Nmf-medl per 1.8.2006

  Polen

  96

  533

  668

  33

  Ungarn

  208

  501

  504

  33

  Danmark

  53

  288

  295

  32

  Tyskland

  374

  230

  196

  55

  Tsjekkia

  7

  125

  155

  27

  Irland

  30

  122

  95

  56

  Slovakia

  0

  51

  86

  33

  Australia

  0

  81

  66

  32

  Storbritannia

  15

  53

  55

  31

  Nederland

  23

  39

  27

  30

  Sverige

  105

  24

  22

  27

  Spania

  4

  6

  6

  17

  USA

  3

  6

  5

  0

  Romania

  0

  5

  5

  0

  Malta

  0

  4

  4

  75

  Frankrike

  6

  2

  3

  67

  Østerrike

  9

  3

  1

  Ukraina

  0

  3

  1

  Belgia

  3

  1

  1

  Italia

  5

  2

  0

  Sveits

  6

  0

  0

  Island

  5

  0

  0

  -

  Andre land

  11

  14

  17

  Totalt

  963

  2 093

  2 212

  35

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media