Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Anton Hauge

I dette nummeret

Nyheter

Stine Bjerkestrand Nesje
Charlotte Haug
Olaf Gjerløw Aasland

Medisin og vitenskap

Per-Henrik Zahl
Marit Rognerud
Bjørn Heine Strand
Anne K. Wasenius Søyland
Ragnhild Halvorsen
Pål Hartvig
Randi Rosenqvist
Hans Jakob Stang
Anne Berg Breen
Trine Elise Vaskinn
Åsmund Reikvam
Eva Skovlund
Harald Lislevand
Steinar Madsen
Asbjørg S. Christophersen
Svetlana Skurtveit
Jørg Mørland
Jan Stang
Jens Moe
Inge Arne Teigset
Bjørn Østberg
Tron Anders Moger
Lisbet Borge
Egil W. Martinsen
Randi-Ann Hoffart
Sigrid Larsen
Hans Petter Fundingsrud*
Per Ivar Kaaresen
Lauritz Bredrup Dahl
Kristin Tafjord Lærum*
Lars Grue
Ellen K. Christiansen
Leif Erik Nohr
Kristian Løvås
John Graham Cooper*
Thor Thorsen
Hrafnkell Thordarson
Eystein S. Husebye
Edgar Selvåg
Øyvind Melien
Per Wiik Johansen
Tone Westergren
Hans Erik Rugstad
Leif Gjerstad
Erik Taubøll
Geir Ketil Røste
Rønnaug Astri Ødegård
Susanne Gjeruldsen Dudman

Profesjon og samfunn

Donald W. Light
Olaf Gjerløw Aasland
Charlotte Haug
Vegard Bruun Wyller
Anders Skaiå
Roar Solheim
Eirik Kjus Aahlin
Silje Andreassen
Anne Gitte Hertzberg
Anne Kjersti Befring
Inger S. Martinussen
Iver Mysterud
Knut Arne Holtedahl
Ivar Sønbø Kristiansen
Tore Gude
Per Joachim Lund

Kommentar og debatt

Jarle Aarbakke
Knut Rasmussen
Kirsten Wisborg
Ulrik Kesmodel
Bodil Hammer Bech
Morten Hedegaard
Tine Brink Henriksen
Karl-Gerhard Hem
Arne Sandervang

Oss imellom

Egil Hundevadt
Astrid Marie Nylenna

Aktuelt i foreningen

Stine Bjerkestrand Nesje
Lise B. Johannessen
Ellen Juul Andersen
Anders Taraldset
Brynjulf Ystgaard
Jan Ole Røvik
Reidar Tyssen
Lise B. Johannessen
Elisabeth Smith

På tampen