Føder når livet er bra

Artikkel

Risikofaktorene for depresjon er i mindre grad til stede blant gravide kvinner enn blant ikke-gravide.

Kvinner velger å få barn når de har det bra, når det er stabilitet i livet deres og forholdet til partneren er godt. Dette er konklusjonen i doktorgradsavhandlingen Depression in women with focus on the postpartum period fra Malin Eberhard-Gran ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Eberhard-Gran disputerte 11. juni. Resultater fra studien hennes ble publisert i Acta Psychiatrica Scandinavica i desember 2002.

Etter å ha analysert data fra nærmere 3 000 kvinner mellom 18 og 40 år i to Akershus-kommuner, viser Eberhard-Gran at det er langt færre nybakte mødre som har en problematisk tilværelse enn andre kvinner i tilsvarende alder. Studien er ifølge tidsskriftet Apollon den første i sitt slag i Norge, og internasjonalt finnes det bare noen få undersøkelser som sammenlikner depresjon hos ikke-gravide og gravide kvinner. – Men selv om mange er stabile og lykkelige når de er gravide, er det å være i barsel i seg selv er en risikofaktor for depresjon, påpeker Eberhard-Gran.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1776

Anbefalte artikler