Hospitanter fra Litauen

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

For ellevte år på rad har Internasjonal komité i Telemark legeforening invitert to litauiske leger til å hospitere ved Sykehuset Telemark.

Erik Argren fra Telemark legeforening var en av vertene for Rasa Narbutiene og Arturas Milasauskas fra sykehuset i Panèvezys. Foto Lise B. Johannessen

I år var det gynekolog Rasa Narbutiene og karkirurg Arturas Milasauskas som besøkte Telemark.

Alle legene som inviteres til Norge kommer fra sykehuset i Panèvezys, som er Litauens femte største by med ca.135 000 innbyggere. Sykehuset er et regionsykehus med over 1 000 senger og har et nedslagsområde på 350 000 personer. Det arbeider over 200 leger ved sykehuset, som har totalt 30 avdelinger.

Norsk logistikk

– Det har vært interessant å lære det norske sykehusvesenet å kjenne, sier de to legene som begge har lang fartstid. Narbutiene har praktisert i 22 år og Milasauskas i 25 år. – Vi ønsket å lære hvordan de organiserer arbeidet på et norsk sykehus, møte pasientene og se hva slags utstyr man benytter, slik at vi kan få en pekepinn på i hvilken retning vi bør gå videre ved vårt sykehus, sier Milasauskas.

– Vi er opptatt av logistikk og å lære av andres erfaringer, oppsummerer Milasauskas. Han er overrasket over den gode helsemessige tilstanden til de norske pasientene. Pasienter som kommer til sykehuset i Litauen, har mange helseproblemer og lider av en rekke andre sykdommer i tillegg til den diagnosen de er innlagt for. Mange oppsøker heller ikke sykehuset før de er i en kritisk fase. Dette gjelder både ved karkirurgisk og gynekologisk avdeling. Hvorfor pasientene ikke oppsøker helsevesenet før det er helt akutt, hadde de to ingen god forklaring på.

Melder selv interesse

– Dette er ellevte gang at vi inviterer leger fra Litauen til å hospitere ved Sykehuset Telemark, sier Erik Argren. – Vi er også godt tilfreds med at prosjektet endelig har fått en egen post i budsjettet til foreningen.

– Det er et billig og fornuftig tiltak, sier Argren som er en av fire ildsjeler i komiteen som planlegger og gjennomfører pro-grammet for de litauiske legene. – Vi er jo litt dedisert til dette arbeidet, legger han til. To av komiteens medlemmer besøkte sykehuset i Litauen tidligere i år.

De litauiske kollegene blir tatt godt imot på de respektive avdelingene og av klinikksjefene. Utvelgelsen av hospitantene foretas av en lokal komité ved sykehuset i Panèvezys, bestående av leger som tidligere har besøkt Norge. Det eneste kravet som stilles til de legene som velges ut, er at de snakker brukbart engelsk og at de ikke har vært i Norge tidligere. Interesserte leger melder selv sin interesse for å reise til Norge.

Anbefalte artikler