Sykehusledelse på Soria Moria

Yrkesforeningene
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Seminaret som tidligere ble kalt «sjeflegeseminar», går inn i sitt tiende år. Tradisjonen tro vil Legeforeningen også i år arrangere seminar for sykehusdirektører og leger med lederansvar.

  Seminaret avholdes som vanlig på Soria Moria kurs- og konferansehotell, mandag 22.9 og tirsdag 23.9.

  Det er tid for å starte en evaluering av effekten av de senere års organisatoriske endringer i norske sykehus, og vi tar utgangspunkt i arbeidet som er gjort ved sykehuset i Haugesund. Direktør Johannes Kolnes (1) har sagt seg villig til å innlede til diskusjon, sammen med blant annet Per Kristian Vareide som har betydelig erfaring fra arbeid med organisasjonsendringer ved flere institusjoner.

  Systematisk informasjon

  Systematisk informasjon

  Det er viktig å begynne å se på effekten av foretaksreformen, og vi har vært så heldige å få flere sentrale personer til å innlede til debatt over emnet. Vidar Oma Steine er selvfølgelig sentral på eiersiden, i tillegg har vi representanter fra foretakene, avdelingene og akademiet. Vi får kanskje ikke svar på alle spørsmål vi stiller, men vi håper å kunne gi innspill som vil være nyttige ved en evaluering av reformen. Et redskap i denne evalueringen er systematisk informasjon om kvaliteten av aktiviteten i de enkelte foretak. Et viktig redskap her er kvalitetsregistre som bibringer en systematisk innsamling av informasjon om pasienter og pasientbehandling. Spørsmålene vi stiller er hvem som skal ha ansvaret for de enkelte registre, hvordan de skal finansieres og hvordan resultatene skal formidles til offentligheten. Til å hjelpe oss å svare på dette, har vi blant annet Knut Rasmussen og Leif Havelin.

  Møtested

  Møtested

  De store endringene som fortsatt vil skje med rammene for vår institusjonshelsetjeneste, vil ha en effekt på våre medisinske realiteter. Vi håper derfor på mange deltakere og konstruktive debatter, og minner om påmeldingsfristen som er 10. august.

  Se for øvrig hel annonse under kurs og møter i Tidsskriftet nr.12/2003, samt www.legeforeningen.no/overlegeforeningen. Eventuelle spørsmål kan også sendes til sekretariatet v/Edith Stenberg, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo eller e-post: edith.stenberg@legeforeningen.no

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media