Forunderlig reaksjon på medikamentell terapi

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 9/2003 finnes en kommentar (1) til vår artikkel i et tidligere nummer (2) om medikamentell terapi. Av tekniske grunner fikk vi ikke replisert direkte. Vårt innlegg var et invitert bidrag til en artikkelserie som var ment å belyse noen vanskelige problemstillinger rundt temaet implementering av teknologi, som moderne legemidler representerer. Vi hadde håpet at innlegget skulle stimulere til en konstruktiv debatt basert på vårt forsøk på systemkritikk, med kritiske synspunkter på vårt bidrag som leger og forskere. Bortsett fra det nevnte innlegg har det imidlertid vært stille. Har legemiddelindustrien lyktes med sin taktikk – utskjelling i stedet for debatt – slik at ingen orker å delta?

  Det er forunderlig at Legemiddelindustriforeningen leser vår artikkel som et angrep på seg og reagerer med grunnløse påstander om «kunnskapsmangel» og mangel på «et minimum av etterrettelighet». Det er uproblematisk å dokumentere innholdet i vår artikkel. Eksempelvis er den prosentvise veksten av utgiftene til farmakoterapi avhengig av tidsperspektivet. Ettersom vi oppfatter reaksjonen kun som et forsøk på å avspore debatten, vil vi avstå fra detaljpolemikk, men vi synes påstanden om at «legemiddelindustrien forsøker å svare på helsebehovene som til enhver tid oppstår», er interessant. I en leder i BMJ (3), to måneder etter vår artikkel, er budskapet et annet: «Methods and objectives of medical research are driven mainly by industrial priorities, and the fulfilment of regulatory requirements, rather than by a conceptual framework that aims to answer questions that arise in medical practice.» Når de etterlyser hva norske leger vet, påtar vi oss ansvaret for å ha undervist mer enn tusen nye leger siden 1974. Vi har prediket at god legemiddelpolitikk forutsetter balanse mellom legemiddelindustrien (herunder dens legitime rett til å tjene penger for sine aksjonærer) og offentlige myndigheter, legene og andre beslutningstakere. Vår artikkel var et forsøk på å se totaliteten i utvikling og markedsføring av medikamenter, med budskap både til forskere, myndigheter, leger og legemiddelindustrien. Vi synes det er meget skuffende at legemiddelindustrien går i skyttergravene i stedet for å delta i en åpen og konstruktiv debatt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media