Konfliktløsing på arbeidsplassen

Reidar Tyssen Om forfatteren
Artikkel

Furman, B

Ahola, T

Skap deg en bedre arbeidsplass!

En løsningsfokusert tilnærming. 123 s, ill. Oslo: Gyldendal, 2002. Pris NOK 249

ISBN 82-05-30522-6

Dette er en liten tipsbok for bedring av kommunikasjon på arbeidsplassen. Den egner seg nok best som utgangspunkt for diskusjon i grupper av arbeidskolleger. Ben Furman er opprinnelig psykiater, og Tapani Ahola er utdannet statsviter. Sammen er de mest kjent i Finland som gründere innen såkalt løsningsfokusert korttidsterapi og anvendelse av dette for å bedre arbeidsmiljøet i bedrifter.

Boken er lettlest i faste permer og lite format. Den er full av eksempler på god og dårlig kommunikasjon, og det er flere illustrasjoner og mye «luft» i layouten. Boken har åtte hovedkapitler med utgangspunkt i en pedagogisk figur, dobbeltstjernen. Denne har fire positive tagger: Verdsetting, moro, mestring og omtanke; og dessuten fire negative tagger: Problemer, krenkelser, motgang og kritikk. Hver av taggene har sitt eget kapittel der bedring av kommunikasjon og løsing av interpersonelle problemer vektlegges.

Dette er ikke en teoretisk lærebok, og til tider kan den virke banalt enkel og selvfølgelig. Boken har kanskje begrenset verdi for den enkelte, men hvis den brukes i grupper av arbeidskolleger kan den være et godt hjelpemiddel. Spesielt ved gryende konflikter, og særlig hvis disse går på kommunikasjonsvansker. Hvert av kapitlene avsluttes med tips til diskusjon i grupper, og tittelen burde heller være: Skap dere en bedre arbeidsplass.

Allerede i innledningen peker forfatterne på løsningsfokusert bedring av arbeidsmiljøet gjennom «re-teaming», der deltakerne vektlegger mål og fremtid fremfor problemer og fortid.

Bokens styrke er dens praktiske tilnærming og mange forslag til løsing av uheldig kommunikasjon. Første halvdel av boken, som går på positive og forebyggende tiltak, synes jeg er den svakeste. Det blir for enkelt å bedre arbeidsmiljøet gjennom å hilse på hverandre og bringe inn mer humor.

Videre må nevnes at boken kun omtaler individuelle og interpersonelle konfliktårsaker. Vi vet at årsaker til arbeidsstress og konflikter også ligger i organisasjonsmessige forhold, som for eksempel manglende autonomi for arbeidstakerne.

Hvorvidt denne boken er den beste i sin sjanger er uvisst, men den kan være et nyttig utgangspunkt for eller supplement til diskusjon på arbeidsplasser der folk sliter.

Anbefalte artikler