Endring i prosedyrekrav

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

Krav til utførte prosedyrer i attestasjonsskjema for spesialiteten øre-nese-halssykdommer er endret.

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt å endre attestasjonsskjemaet i spesialiteten øre-nese-halssykdommer. Under hovedpunktet Traumatologi reduseres minstekravet i Reposisjon av maxille-zygomaticus-fractur fra 20 til 15, og under Intermaxillær fiksasjon/osteosyntese økes minstekravet fra 10 til 15.

Det nye attestasjonsskjemaet i øre-nese-halssykdommer er gitt ikrafttreden umiddelbart.

Informasjoner om at attestasjonsskjemaet i øre-nese-halssykdommer er vedtatt endret, er sendt til alle godkjente utdanningsinstitusjoner i faget, og er lagt ut på Internett i tilknytning til spesialistreglene. Skjemaet kan også fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariatet v/E. Smith, tlf. 23 10 91 24.


PSL avholder sitt årsmøte fredag 29. august 2003, kl. 16.00, på Radisson SAS Royal Hotell, Bryggen, Bergen.

Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må melde disse snarest og senest innen 14. juli til PSLs sekretariat, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Se dagsorden under Kurs og møter.

Styret

Anbefalte artikler