På prioriteringslisten i Helse Midt-Norge

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

På vårparten fikk Legeforeningens regionsutvalg ledelsen i det regionale helseforetaket til å utdype hvilke oppgaver som nå står for tur til å bli løst. Ventelister, korridorpasienter og økonomikontroll, var svaret.

Legeforeningens regionsutvalg og ledelsen i regionalt helseforetak Midt-Norge (fra venstre): Helge Haarstad, medlem regionsutvalget og styremedlem Helse Midt-Norge RHF, Sigbjørn Lied, styremedlem Helse Sunnmøre HF, Torstein Hole, varamedlem styret Helse Sunnmøre HF, Paul Hellandsvik, Helse Midt-Norge RHF, Ottar Grimstad, leder regionsutvalget, Jan Erik Wettre, medlem regionsutvalget, Sveinung Aune, Helse Midt-Norge RHF, Ivar Hidle styremedlem OSS HF, Jan Eirik Thoresen Helse Midt-Norge RHF, Einar Vandvik Helse Midt-Norge RHF, Kjell Midelfart, medlem regionsutvalget. Foto Ellen Juul Andersen

Ledelsen i det regionale helseforetaket legger stor vekt på kontakt til de ansattes organisasjoner og samhandling med disse. Derfor var det en åpenhjertig ledelse som møtte Legeforeningens tillitsvalgte i regionsutvalget Midt-Norge 7. mai i Orkdal, sammen med ansattrepresentanter i de lokale foretakenes styrer.

– Det vi bruker tid og energi på å for-midle til regionens fagmiljøer, ansatte og innbyggere, er at det ikke er aktuelt å legge ned noen av de åtte sykehusene med akuttfunksjoner, sa Paul Hellandsvik, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF.

– Men det er ikke sikkert at alle sykehus vil ha en full akuttmedisinsk kjede, slik som i dag, la han til. – Enkelte pasienter må sendes videre for kvalifisert behandling når de er stabilisert.

Kvalitetsindikatorer

Når endringsprosesser skal gjennomføres, er det god lederstrategi å satse på vinnersaker hvor ansatte ser det skapes resultater, fremholdt Hellandsvik. Helse Midt-Norge RHF har på kort tid klart å få redusert ventelistene og også klart å avvikle korridorpasienter annet enn som unntakstilfeller.

Det ble også orientert om at det fra helseforetaket sentralt arbeides med å identifisere gode kvalitetsindikatoer.

– Dersom vi oppdager deler av tjenestene med dårlig kvalitet, vil vi gripe tak i dette overfor vedkommende, sa direktøren. – Vi vil også ta tak i oppgavefordeling når det gjelder enkelte høyspesialiserte funksjoner. Ellers skal oppgavefordelingsarbeidet skje lokalt med sterk forankring i fagmiljøene. Det er viktig å skape lokalt eierskap til endringene. I Ålesund er en allmennlege satt som leder for gruppen som skal se på oppgavefordeling i kirurgi.

– Vi er innstilt på å bruke kompetanse fra primærhelsetjenesten også i disse prosessene, presiserte Paul Hellandsvik.

Anbefalte artikler