Flere land går sammen om stamcelleforskning

Artikkel

Internasjonale forskere vil samarbeide mer og lage felles retningslinjer innen stamcelleområdet. Hensikten er å stimulere utviklingen på området og få bedre kontroll med hva som foregår. Det pekes på farene knyttet til dobbeltarbeid på identiske cellelinjer, bruk av tvilsomme teknikker og manglende kontroll med uredelig forskning. Det blir blant annet opprettet en nettside for informasjons- og kunnskapsutvikling med temaer som teknologi, metodikk, jus og etikk.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1789

Anbefalte artikler