Spørsmål innen kirurgisk intensivmedisin

Morten G. Ræder Om forfatteren
Artikkel

Ashford, RU

Evans, TN

Archbold, RA

Key questions in surgical critical care

235 s, tab, ill. London: Greenwich Medical Media, 2003. Pris GBP 24,50

ISBN 1-84110-092-7

Denne boken er skrevet for unge kirurger i spesialistutdanning i England. Der må kirurger gjennom en, etter norske forhold, omfattende eksamen for å oppnå spesialistgodkjenning. Boken er ledsagerbok til en moderbok: Surgical critical care (1).

Ved å arbeide seg gjennom boken kan man selv teste sitt eget kunnskapsnivå i relasjon til engelsk spesialisteksamen i kirurgi og bli klar over eventuelle hull.

Områdene som berøres av spørsmålene i boken er: hjerte- og karsystemet, respiratoriske system, andre organsystemer og flerorgansvikt, prinsipper og problemer spesifikke for kirurgisk intensivbehandling, samt fremgangsmåte ved diverse praktiske prosedyrer. Boken angir riktig svar på alle spørsmål i en egen seksjon, og gir i en del tilfeller henvisning til ytterligere omtale av de temaene i moderboken Surgical critical care.

Boken er av interesse for kirurger i alle aldre. Boken synliggjør krav om innsikt i intensivmedisin som alle kirurger må ta inn over seg. Anbefales!

Anbefalte artikler