Overlegeforeningen vokser

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Oppdatert medlemsstatistikk på Legeforeningens nettsider viser at Norsk overlegeforening har 5 003 medlemmer under 67 år i Norge.

  I løpet av de siste tre månedene har medlemstallet i Norsk overlegeforening (Of) økt med 132 til totalt 5 932 hovedmedlemmer og 16 assosierte medlemmer. Of har nettopp passert 5 000 hovedmedlemmer under 67 år i Norge, og er dermed igjen større enn Yngre legers forening når det gjelder medlemmer under 67 år i Norge.

  Når vi har registrert de som tar cand.med.-eksamen i mai og juni 2003 og overført disse fra Norsk medisinstudentforening til Yngre legers forening, vil Yngre legers forening trolig igjen bli den største yrkesforeningen for medlemmer under 67 år.

  Eksamenstidspunkt

  Eksamenstidspunkt

  Utviklingen i medlemstallet i yrkesforeningene gjenspeiler i stor grad rekrutteringen til de ulike legestillingene i helsevesenet. Siden 1995 har medlemstallet økt sterkest i de fire største yrkesforeningene, aller mest i Yngre legers forening (Ylf). Dette har sammenheng med stadig større kull av nyutdannede leger og at en stor andel av de utenlandske legene som er kommet til Norge, blir medlemmer av Ylf.

  Medlemstallet i Ylf øker imidlertid bare på eksamenstidspunktene i Norge, på grunn av overføringer av medlemmer fra Norsk medisinstudentforening til Yngre legers forening. Mellom disse tidspunktene er effekten av overgang fra assistentlegestillinger til overlegestillinger sterkere enn tilgangen av nye medlemmer til Ylf. De siste månedene er derfor medlemstallet i Yngre legers forening blitt redusert, mens medlemstallet i Norsk overlegeforening har økt minst tilsvarende.

  I alle de tre minste yrkesforeningene er medlemstallet redusert siden 1995.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media