Les mer om …

Artikkel

Antikoagulasjonsbehandling

Blødning ved warfarinbehandling er forbundet med høye INR-verdier og skjer hyppigst i startfasen, viser en gjennomgang av alle bivirkningsmeldinger om warfarin i perioden 1990 – 2000. Basert på fire store kliniske studier anbefales acetylsalisylsyre som sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt, men warfarin kan være aktuelt ved visse tilleggsindikasjoner. Matvarer som inneholder vitamin K kan redusere effekten av warfarin.

Warfarinbehandling og blødninger

Antitrombotisk profylakse etter hjerteinfarkt – acetylsalisylsyre, warfarin eller begge?

Vitamin K i matvarer og effekt av warfarin

Behandling av epilepsi

God epilepsibehandling er basert på riktig diagnose av epilepsitype og anfallsutløsende forhold. Ved valg av medikament må man ta hensyn til mulige bivirkninger og interaksjoner med andre legemidler. Hvis anfallsfrihet ikke oppnås i løpet av to år, kan nevrokirurgisk behandling vurderes.

Behandling av epilepsi

Bevisstløs i gjerningsøyeblikket?

Mange rettspsykiatriske erklæringer har dårlig kvalitet. Det viser en gjennomgang av erklæringer fra perioden 1981 – 2000 om bevisstløshet ved drap, voldtekt eller kjøring i beruset tilstand. I nesten en tredel av sakene var de som gjennomgikk erklæringene, uenige i konklusjonen til de sakkyndige. Undersøkelsen reiser viktige spørsmål om rettssikkerheten.

Hverdagsdopens ofre

Bevisstløshet i strafferettslig forstand i Norge 1981 – 2000

SARS angår oss alle

SARS-epidemien har en dødelighet og et spredningspotensial som kan sammenliknes med spanskesyken i 1918 – 19. Tiltak mot SARS er basert på identifisering og isolasjon av smittede, og å spore og følge opp nærkontakter. Arbeidet med å utvikle en vaksine mot SARS vil måtte ta mange år.

Vil en vaksine redde oss fra SARS?

SARS – den nådeløse beredskapstesten

En ny legerolle

Legene har gjennom en overdreven praktisering av individuell autonomi kommet i en tillitskrise i forhold til myndighetene, mener den amerikanske sosiologen Donald Light. Han beskriver en ny legerolle som er basert på åpenhet og dokumenterbarhet (accountability).

Den nye legerollen – kvalitet, åpenhet og tillit

Rolig landsstyremøte i Molde

Landsstyremøtet ble fritt for dramatikk både i sal og korridorer. President og visepresident ble gjenvalgt ved akklamasjon, og valget av nytt sentralstyre ble gjennomført uten at store motsetninger kom til syne. Finansiering av helsetjenester, Legeforeningens organisasjon og spesialforeningenes samhandling med legemiddelindustrien var blant sakene som ble diskutert.

Kan utbrenthet forebygges?

Hverdagsdopens ofre

Omstridt tiltak for belastet gruppe

Sosial ulikhet og utvikling i dødelighet hos enslige i Norge

Side 1919, 1920 – 5

Anbefalte artikler