Det etiske dilemma i nyfødtmedisinen

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  McHaffie, HE

  Crucial decisions at the beginning of life

  Parents’ experiences of treatment withdrawal from infants. 464 s, tab, ill. Oxford: Radcliffe Medical Press, 2001. Pris GBP 35

  ISBN 1-85775-479-4

  Denne boken tar opp et meget viktig og aktuelt problem innen nyfødtmedisinen: Skal ethvert liv reddes for enhver pris? Av den grunn er boken også utpekt som «winner» og «honoured as The Medical Book of the Year, with an Award by The British Medical Association».

  Boken baserer seg på en over seks år lang studie med intervjuer av foreldre, leger og pleiere som har vært involvert i denne vanskelige prosessen: å avstå fra videre behandling.

  Ikke uventet var de fleste av barna premature med fødselsvekt 1000 g og/eller svangerskapslengde 28 uker. I tillegg var det barn med ulike, alvorlige medfødte misdannelser eller en alvorlig fødselsasfyksi.

  Det er av interesse å se hvorfor noen foreldre ikke valgte å få barnet obdusert. De viktigste årsakene var at foreldrene ikke ønsket at det skulle «skjæres» i barnet (41 %), at de visste hvorfor barnet døde (36 %) eller at barnet hadde «vært gjennom nok» (27 %). Av foreldre som ønsket obduksjon var det 64 % som ønsket et sikkert svar og/eller ville forvisse seg om mulig arvelige faktorer (36 %). Å avstå fra obduksjon er i stor grad betinget av manglende/dårlig kommunikasjon med foreldrene.

  I tillegg er det nyttig informasjon om hvordan kommunikasjonen er mellom foreldrene og personalet, mulighet for at foreldrene kan ta barnet hjem og la det dø hjemme, hvordan gjennomføre begravelse eller bisettelse og ikke minst oppfølgingen etterpå, som kan ta mange måneder.

  Boken gir mange nyttige tanker og aspekter omkring dette vanskelige temaet; å avstå fra videre behandling hos barn med alvorlige komplikasjoner før, under og etter fødselen. Den bør derfor inngå som basislitteratur ved enhver neonatalavdeling, både for leger og pleiere. Den kan med fordel også leses av andre kategorier personale innen helsevesenet som i perioder står overfor beslutningen: behandle eller avstå fra videre behandling – i barnets (pasientens) interesse.

  Boken anbefales på det varmeste.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media