Ultralyd i gynekologi og fødselshjelp

Harm-Gerd Karl Blaas Om forfatteren
Artikkel

Sohn, C

Tercanli, S

Holzgreve, W

Ultraschall in Gynäkologie und Geburtshilfe

2. utg. 851 s, tab, ill. Stuttgart: Georg Thieme, 2003. Pris EUR 199

ISBN 3-13-101972-7

Boken som er skrevet på tysk, er en omfattende lærebok om bruk av ultralyd i faget gynekologi og fødselshjelp. Den henvender seg fortrinnsvis til gynekologer, men kan også være av interesse for jordmødre som utfører ultralydundersøkelse av gravide.

Boken begynner med historikk om ultralyd og basal ultralydfysikk, før den tar fatt på hoveddelen om obstetrikk. Systematisk gjennomgås først og fremst føtal, men også maternell diagnostikk i svangerskapet. Videre omtales patologi. Hjelpemidlene er informative tabeller, fargetegninger og mange ultralydbilder og fotografier av patologisk-anatomiske preparater. Diagnostikk, behandling og prognose av tallrike føtale tilstander blir beskrevet, illustrert og diskutert. Forfatterne behandler først alle organsystemer systematisk, før de diskuterer generelle emner som biometri, vekstavvik, flerlingesvangerskap, kromosomavvik og ikke-immun hydrops foetalis.

Invasive prosedyrer som amniocentese, kordocentese og fosterterapi vies stor oppmerksomhet. Undersøkelse av fostervann, ekstraembryonalt-, embryonalt- eller føtalt vev, og molekylærgenetisk diagnostikk blir omtalt. Undersøkelse av placenta og cervix samt dopplerultralyd avslutter kapitlet om svangerskapet. Forfatterne inkluderer et avsnitt om ultralyd i puerperiet og om nyrer og andre abdominale organer.

Ultralyd i gynekologien omhandler normal anatomi, patologi av uterus, endometriet og adnekser, ultralyd i reproduksjonsmedisin og dopplerundersøkelser. Avslutningsvis drøftes ny teknologi som tredimensjonal ultralyd.

Boken er satt sammen av kjente tyskspråklige forfattere. Selv om boken omhandler mange emner, klarer den på de fleste områder å holde et høyt kvalitativt og informativt nivå. Litteratur til de enkelte kapitlene er stort sett rikelig og balansert. Overdreven henvisning til sekundærlitteratur eller egen litteratur forekommer lite.

Ultraschall in Gynäkologie und Geburtshilfe henvender seg i utgangspunkt til det tyskspråklige Europa. Jeg anbefaler imidlertid læreboken til alle norske gynekologer som utdanner seg i eller arbeider med ultralyddiagnostikk.

Anbefalte artikler