Namf lever videre

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Om yrkesforeningen Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) blir lagt ned, må det være en forutsetning at det blir nedsatt medisinske foreninger.

  Dette er budskapet fra årsmøtet i Namf som ble avholdt i Trondheim 8. mai.

  – Inntil videre lever vi videre i samme form som tidligere, og avventer behandlingen på landsstyrets møte i mai, sa leder Ørn Terje Foss.

  – Det foreligger ikke noe lovendringsforslag som innebærer at Namf kan bli lagt ned nå, la han til.

  Hele styret gjenvalgt

  Hele styret gjenvalgt

  Foss orienterte også om samtalene Namf har hatt med Offentlige legers landsforening (OLL) om en mulig sammenslåing av de to foreningene. Det var blant annet et felles styremøte mellom de to foreningene i november 2002, og et felles møte med fylkestillitsvalgte i Namf og landsrådet i OLL i februar 2003.

  Foreningen legger opp til ekstraordinær generalforsamling høsten 2003 i etterkant av landsstyrets behandling av organisasjonsutvalgets innstilling.

  Årsmøtet vedtok ingen endringer i styresammensetningen og heller ikke i sammensetningen av øvrige utvalg. Ørn Terje Foss fortsetter som leder, med Lisbeth Iuell Dahl som nestleder. Varamedlemmer er Anne Kristine Møller, Gunnar Skipenes og Arne Morterud.

  Inkludering av fremmedkulturelle

  Inkludering av fremmedkulturelle

  Ca. 75 arbeidsmedisinere deltok på Namfs vårkonferanse i Trondheim. Konferansen inneholdt mange spennende og varierte temaer, blant annet om kjemisk helsefare, vold og trusler i arbeidslivet, inkludering av fremmedkulturelle i norsk arbeidsliv, yrke og hud samt hvorvidt globalisering er en trussel mot norsk arbeidsliv.

  Stud.siv.øk. Shakil Rehman holdt et engasjert og tankevekkende innlegg om innvandrere og deres muligheter for å komme inn i norsk arbeidsliv. Arbeidsledigheten er stor, særlig blant innvandrere fra den tredje verden, og mange unge har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet selv med god utdanning.

  Ukentlige trusler

  Ukentlige trusler

  Overlege Jan Strømme, DnB i Oslo, tok for seg bedriftshelsetjenestens rolle mens Per Isdal fra Alternativ til vold i Oslo presenterte temaet vold på et mer generelt grunnlag. Han pekte på at vold er et maktproblem enten ved at folk i maktposisjon bruker vold for å styre og opprettholde sin makt, eller at folk takler konflikter og sin avmakt med å søke å styre og kontrollere omgivelsene.

  Forsker og dr.psychol. Rita Bast-Pettersen ved Statens arbeidsmarkedsinstitutt (STAMI) tok for seg vold og helsearbeidere i Norden.

  – Leger er ikke spesielt utsatt for vold, men en svensk studie viser at ca. 10 % av legene utsettes for trusler minst én gang per uke, sa hun.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media