Betal for helse eller dø i El Salvador

Internasjonal medisin
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En gruppe leger og annet helsepersonell i El Salvador streiker på niende måneden mot regjeringens ønske om å privatisere helsevesenet.

  De streikende frykter for folks liv og helse ved privatisering, og det har flere ganger vært kraftige sammenstøt mellom aksjonister og politi.

  Kriminell handling

  Kriminell handling

  – Etter mitt syn er det en kriminell handling å privatisere helsevesenet i et land der over 60 % av innbyggerne er svært fattige, sier lege Pedro Banchon. Han er en av streikelederne i en fagforening som omfatter leger som jobber i sykehus som er tilknyttet trygdeordningen i landet.

  Helsevesenet i El Salvador er i hovedsak tredelt: De såkalte trygdesykehusene som dekker 15 % av innbyggerne, offentlige sykehus som skal dekke de 80 % av innbyggerne som ikke har fast jobb, og private sykehus som dekker rundt 5 % av befolkningen i det lille mellomamerikanske landet.

  Man regner med at trygdesykehusene står først på myndighetenes privatiseringsliste. Det er nemlig her det er mest penger i omløp. Pedro Banchon er imidlertid sikker på at også de fattigstes helsetilbud vil bli privatisert.

  – Det er fare for at valget vil stå mellom å betale eller dø. De fattigste vil ikke kunne betale for private helsetjenester, mener Banchon. Han er opprinnelig fra Ecuador og er blitt truet med utkastelse fra El Salvador på grunn av sitt engasjement i streiken.

  Privatiseringslov

  Privatiseringslov

  Streiken som har vart siden september 2002, er den tredje store streiken i helsesektoren siden regjeringen innførte en generell privatiseringslov i 1991.

  – Det er viktig å understreke at streiken ikke har noe som helst med legenes lønninger å gjøre. Det er vår sosiale samvittighet som fører oss i denne kampen, sier Banchon. Legene ved trygdesykehusene har støtte fra legeforeningen, Colegio Medico, som omfatter alle legegruppene i landet.

  – Vi mener at helsevesenet i El Salvador må gjennomgå store forandringer og forbedringer, men privatisering er ikke veien å gå, sier Herbert Guzmann, rådgiver i legeforeningen.

  I løpet av de siste årene har El Salvador privatisert elektrisitetsverket, televerket og bankvesenet. En rekke andre sektorer står på ventelisten. Dersom de streikende i helsesektoren lykkes, kan det bremse privatiseringen av andre tjenester, som for eksempel utdanning.

  Guzmann mener at det store prisfallet på bomull, sukker og kaffe gjør at investorene ikke lenger tjener penger på landbrukssektoren. Nå ser de på helsevesenet som et investeringsprosjekt med muligheter for stor fortjeneste.

  USA presser

  USA presser

  – President Francisco Flores lot seg presse til å dollarisere valutaen og nå lar han seg presse av USA og Verdensbanken i privatiseringspolitikken, hevder Margarita Posada i Alliansen mot privatisering, som har bred politisk støtte.

  Verdensbanken har sagt seg villig til å støtte El Salvador økonomisk under forutsetning av at privatiseringsprosessen fortsetter. Verdensbanken samarbeider med Verdens helseorganisasjon (WHO), gjennom den regionale underavdelingen, for å presse frem prosessen.

  – Her handler WHO stikk i strid med sine egne ideer, mener Herbert Guzmann. – President Flores hevder at han ikke vil privatisere, men effektivisere helsevesenet. Men det synes som om svært få tror på presidentens ord, ikke minst på bakgrunn av Verdensbankens tilbud.

  President Flores la ned veto mot et forslag om at de streikende legene skulle få komme tilbake i jobb uten å miste rettighetene sine. Legene ville tilbake i jobb, men samtidig fortsette kampen mot privatisering. Flertallet i nasjonalforsamlingen støttet presidenten.

  Brudd på rettigheter

  Brudd på rettigheter

  I hovedstaden San Salvador har det vært en rekke store demonstrasjoner mot privatisering. I den største deltok hele 200 000 personer. Fagbevegelsene i landet melder at politiet enkelte ganger har gått svært voldelig til verks mot demonstranter. De har slått med køller og skutt med plastkuler. Mange er blitt arrestert for kortere tid.

  Regjeringen overser de streikendes rettigheter og har sparket ansatte i et forbund som organiserer annet helsepersonell enn leger som er ansatt i sykehus.

  – Vi er rundt 150 sykepleiere i streik, men mange flere er enige med oss. Press fra ledelsen og et usikkert arbeidsmarked gjør likevel at flertallet ikke tør å streike. I dag er det mer enn 5 000 arbeidsledige sykepleiere, sier sykepleier Idalia Reyes.

  Fordi ikke alle leger og sykepleiere er i streik, fungerer fortsatt trygdesykehusene, om enn med dårligere tilbud. Myndighetene leier inn private firmaer som utfører flere nødvendige oppgaver i sykehusene.

  Norsk bekymring

  Norsk bekymring

  I Norge er Landsorganisasjonen (LO) bekymret over utviklingen i El Salvador. Nylig reiste stortingsrepresentantene Britt Hildeng fra Arbeiderpartiet og Bjørn Jakobsen fra Sosialistisk Venstreparti til landet for å se nærmere på forholdene. De mener det vil være en katastrofe for et fattig land som El Salvador dersom helsevesenet privatiseres.

  – Det er oppløftende å se styrken som legene og helsepersonellet fremstår med gjennom fagbevegelsene. Den brede støtten streiken har i folket, i organisasjonene og i politiske partier i El Salvador, imponerer meg, sier Jakobsen.

  De to stortingsrepresentantene vurderer å be ledelsen i Verdens helseorganisasjon se nærmere på helseorganisasjonens rolle i privatiseringsprosessen av helsevesenet i El Salvador.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media