()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tak for omtale i Tidsskriftet nr. 10/2003 (1) af vores studie af sammenhængen mellem gravides indtagelse af kaffe og risikoen for dødfødsel og spædbarnsdød (2). I indlægget skrives det, at vi ikke fandt nogen sammenhæng mellem kaffe og vuggedød. Dette vil vi gerne have lov til at kommentere ligesom vi vil knytte en kommentar til vores resultater.

  Vi fandt i en undersøgelse af 18 478 graviditeter, at indtagelse af større mængder kaffe under graviditet øgede risikoen for dødfødsel, men ikke spædbarnsdød. Undersøgelsen blev gennemført som en prospektiv follow-up-undersøgelse og som følge heraf var antallet af dødfødte døde i første leveår lavt. Vi havde derfor ingen mulighed for at undersøge sammenhængen mellem kaffe og specifikke dødsårsager og kan ikke udfra vores undersøgelse udelukke en sammenhæng mellem kaffe og vuggedød, som fundet i et tidligere studie (3). Vi fandt, at kvinder med et stort kaffeforbrug oftere var rygere og havde et højere forbrug af alkohol. Kontrol for disse variabler påvirkede resultatet, men kunne ikke forklare hele sammenhængen mellem kaffe og dødfødsel. En række andre variabler, som vi kontrollerede for, ændrede ikke resultaterne, men det er muligt, at faktorer, som vi ikke medtog i analyserne – herunder oplysninger om ernæringsstatus og kostvaner – kan have betydning for resultatet.

  Kaffe er et ofte brugt nydelsesmiddel, også blandt gravide, og hvis vores resultater afspejler en direkte årsag-virknings-sammenhæng, er det væsentligt at gravide vejledes om begrænsning af indtagelse af kaffe. Imidlertid er spørgsmålet om kausalitet endnu uafklaret, og i et randomiseret studie, der inkluderer 1 000 gravide undersøges i øjeblikket effekten af kaffe henholdsvis med og uden koffein.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media