Nytt fra nett

Artikkel

En adresse for DRG-tilbakemelding

Det er etablert et system for tilbakemeldinger om systemet for diagnoserelaterte grupper (DRG) og innsatsstyrt finansiering (ISF). Alle henvendelser om DRG /ISF kan nå sendes til drginfo@sintef.no.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=19225

Lavere dose tamoksifen ved brystkreft?

I dag er dagsdosen for tamoksifen til kvinner med brystkreft 20 mg. En ny studie viser at 1 –5 mg kan ha like god antikreftvirkning.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1783

Røykfri-pris tildelt Diakonhjemmet sykehus

– De 400 ansatte ved Diakonhjemmets sykehus røyker ikke lenger i arbeidstiden, sa direktør Morten Skjørshammer da han mottok pris for røykfrie ansatte i arbeidstiden.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=19187

Nyttig diabetesinformasjon på nett

Norges diabetesforbund har lansert nye Internett-sider på www.diabetes.no. Nettsidene reklamerer med uavhengig og ikke-kommersiell informasjon om diabetes.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1765

Snus uheldig ved røykeslutt

Røykfrie tobakksprodukter kan ansees som en annen form for tobakk og anbefales ikke som erstatning når man vil slutte å røyke.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1739

Tør ikke spå om SARS

– Foreløpig har det ikke kommet rapporter om SARS i Afrika. Samtidig vet vi at meldingssystemene er mangelfulle. Dersom Afrika blir rammet, kan den globale spredningen anta alvorlige dimensjoner, sier professor Ron Behrens ved London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=1690

Tobakk i film og mote

Kamp mot bruk av tobakk i film og på catwalken var fanesaken ved årets markering av Verdens røykfrie dag den 31. mai.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1731

Anonyme Alkoholikere – en ressurs for legene?

Anonyme Alkoholikere er kun opptatt av at den enkelte alkoholiker gjenvinner helsen og holder seg edru. Bevegelsen engasjerer seg ikke i alkoholforskning, medisinsk eller psykiatrisk behandling og knytter heller ikke AA-navnet til slike saker.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=1748

Europeiske helseministere på Oslo-besøk

Bør det lages et etisk rammeverk som helsetjenestene i alle europeiske land må holde seg innenfor? Ja, mener helseministere fra hele Europa som var samlet til Europarådskonferanse i Oslo 12. – 13. juni.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1797

Dødsraten for SARS opp mot 15 %

Verdens helseorganisasjon (WHO) har oppjustert sine estimater for dødeligheten blant dem som får SARS, og opererer nå med en dødsrate på oppunder 15 %.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1707

Anbefalte artikler