LVS må bestå

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Ett budskap fra årsmøtet fikk den gjenvalgte lederen av Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) brakt videre til landsstyremøtet i Molde: – Kjemp for at LVS skal bestå!

Styret i LVS for de kommende to år består av (fra venstre): Merethe Kumle, UiTø, varamedlem Anna Midelfart, NTNU, Kaare Gautvik, UiO, leder Helge Bjørnstad Pettersen, NTNU, Amund Gulsvik, UiB, Gro Berntsen, UiTø og Jan Bjålie, UiO. Varamedlem Yngvild Skåtun, UiB var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto Ellen Juul Andersen

At organisasjonsutvalgets innstilling i Legeforeningen foreslo å slå sammen LVS med andre av de mindre yrkesforeningene, skapte det største engasjementet på årsmøtet til LVS i Tromsø 8. og 9. mai i år.

Det var en særdeles klarttalende forsamling som gav uttrykk for at å avvikle LVS, var ensbetydende med å miste legitimitet for legegruppen innenfor forskning og fagutviklingsområdet.

Selve årsmøtet i LVS gikk raskt, den gjenvalgte lederen Helge Bjørnstad Pettersen fra Trondheim fikk med seg ett budskap til Legeforeningens landsstyremøte; og det var å kjempe for at LVS skulle bestå etter behandlingen av organisasjonsutvalgets innstilling.

Det var samstemt enighet på møtet om at målet er å skape større forståelse for medisinsk forskning, og også et mer politisk engasjement for forskning.

Anbefalte artikler