Ny runde i legekårs-undersøkelsen

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tiden er nå inne for å gjennomføre fjerde oppfølgingsundersøkelse av de landsomfattende kohortene av medisinstudenter og unge leger i Legekårsundersøkelsen, ti år etter første runde.

  De to kohortene er de medisinere som fullførte studiet i 1993/94 i Norge og de medisinstudenter som startet studiet i 1993 i Norge, i alt vel 1 000 personer. Dette er et stort grunnlag i internasjonal sammenheng, og den største og mest representative kohorten av medisinstudenter/leger som er fulgt opp over lengre tid.

  Forebygge jobbstress

  Forebygge jobbstress

  En rekke vitenskapelige arbeider er publisert ut fra dette materialet. For oversikt henvises til Tidsskrift for den Norske Lægeforening og Harvard Review of Psychiatry (1, 2). I den såkalte «4. bølge» koordineres de to kohortene i én undersøkelse. Med ti års oppfølging får vi gode longitudinelle data, med muligheter for å se på forhold som kan predikere legers rollefungering, jobbstress og psykiske helse.

  Målet er å finne måter å styrke en positiv rollefungering som lege og forebygge jobbstress og psykiske problemer gjennom tiltak i studieopplegg og arbeidssituasjon som lege.

  Så er det opp til deltakerne i 4. bølge. Vi håper på velvillighet fra så mange som mulig av deltakerne i undersøkelsen, slik at vi får et godt nok datagrunnlag til å gjøre pålitelige analyser. Vi vil samtidig takke for den innsats som allerede er lagt ned i de tidligere rundene fra respondentene.

  Står Oslo på ferieplanen?

  Står Oslo på ferieplanen?

  Legeforeningens kurs og konferansesenter Soria Moria har spesialtilbud for medlemmer med familie i sommer.

  I tidsrommet 20. juni – 17. august er prisene per person i dobbeltrom, inklusiv frokost, kr 350. For to personer kr 700 og for rom/frokost i enkeltrom kr 520. Kontakt Soria Moria på tlf. 23 22 24 00, faks 23 22 24 01. eller på e-post: booking@soriamoria.no

  Husk å gi beskjed om at du er medlem.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media