Utfordrende om sykdom og helse

Per Vaglum Om forfatteren
Artikkel

Monsen, NK

Den gode sirkel

En filosofi om kjærlighet og helse. 327 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2002. Pris NOK 298

ISBN 87-7674-906-2

Kan måten vi tenker om oss selv på, om våre nærmeste, om våre sykdommer og plager være bestemmende for i hvilken grad vi oppnår et godt liv uavhengig av det som skjer i kroppen? Er det tanker og tankemåter som den lidende kan bruke til å minske sin lidelse? Filosofen Nina Karin Monsen mener det, og redegjør for det på en engasjert, dyptgående og reflektert måte i denne boken som møter leseren på to nivåer: det personlige og det samfunnsmessige. Hovedfokus er på det personlige, hvor forfatteren prøver å stimulere leseren til en dyptgående refleksjon over egen verdighet, egne verdier og mål, eget forhold til svakhet og sykdom, egen moral, evne til å føle håp, evne til å utvikle og dele sin kjærlighet, evne til å ta vare på sine viktigste relasjoner, osv.

Tanken er at for å kunne hjelpe seg selv (og andre), må man forstå sin egen livsverden og ta sin kjærlighetsevne bedre i bruk. I siste kapittel kommer derfor en relativt detaljert instruksjon i hvordan den enkelte kan utvikle sin egen livskvalitet gjennom å arbeide med egen «indre kvalitetsverden» og «ideer å bli glad i». Mye av tankegangen kunne oversettes til kognitiv og/eller psykodynamisk psykoterapispråk. Men bokens styrke ligger nettopp i at hun ikke uttrykker seg i et medisinsk-faglig språk, og kommer derved nærmere enkeltmenneskets opplevelse og tenkemåte.

Bokens samfunnsmessige perspektiv er på betydningen av enkeltmenneskets egne valg og ansvar for egen tenkning og atferd, og fremfører en viktig kritikk av deler av sosial- og helsepolitikkens verdier og normer for dens mangel på utfordringer til den enkelte. For mange får en «byrdeidentitet» som hindrer bruk av egne ressurser, mener forfatteren. Hun diskuterer også kritisk begreper som «mestring» og «sense of coherence». Det hadde vært en fordel med et tidlig avsnitt hvor forskjellen på begrepene person, personlig, individ, personlighet og ego og liknende var blitt presisert.

Boken kan leses av pasienter og helsepersonell med samme gode utbytte – gitt at man vil utfordres på egne tanker som har med sykdom, helse, verdighet, kjærlighet, håp og livskvalitet å gjøre.

Anbefalte artikler