Gode karakterer til sykehus i vest

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pasientene opplever standarden på de somatiske poliklinikkene som god og sykehuspersonalet som høflig og imøtekommende, men informasjonen er ikke god nok.

  Dette er konklusjonen fra en spørreundersøkelse om pasientenes opplevelser av somatiske poliklinikker i Helse Vest RHF. Det er også forholdsvis store variasjoner mellom de enkelte sykehusene i det regionale foretaket.

  Stiftelsen for helsetjenesteforskning (HELTEF) har utført undersøkelsen på oppdrag fra Helse Vest RHF. Alle sykehus i regionen er med i undersøkelsen, som er oppsummert i en rapport som er publisert på Helse Vest RHFs nettsider www.helse-vest.no Resultatene fra undersøkelsen er gruppert i fire hovedområder: informasjon og kommunikasjon, personalet, organisering og standard. Av disse hovedområdene kommer standard best ut med et resultat på 9,0 poeng av 10 mulige. Deretter følger organisering og personale, begge med 8,8. Skåre for informasjon og kommunikasjon er på 8,3, noe forfatterne av forskningsrapporten karakteriserer som vesentlig dårligere enn for de andre indikatorene.

  I rapporten er også de enkelte foretakene i Helse Vest RHF sammenliknet. Voss sjukehus får gjennomgående mest positive tilbakemeldinger fra pasientene på hovedområdene. I motsatt ende av skalaen får Odda sjukehus gjennomgående de dårligste tilbakemeldingene. Haukeland Universitetssykehus og Sentralsjukehuset i Rogaland får også relativt sett dårlige tilbakemeldinger, ifølge rapporten.

  Hensikten er å gi et godt grunnlag for å sammenlikne kvaliteten mellom helseforetakene og sykehusene som et ledd i oppfølging og styring av helseforetakene, men også innen det enkelte sykehuset. Ifølge HELTEF er det første gang det er gjennomført en spørreundersøkelse av pasientenes opplevelser av somatiske poliklinikker ved norske sykehus. Helse Vest RHF mener de har sterkt fokus på kvalitet i helsetjenestene og sier de var først ut med denne typen pasientundersøkelser. En liknende undersøkelse innenfor psykiatrisk poliklinisk behandling er nå på trappene.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1699

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media