Helseøkonomisk artikkelsamling

Ivar Sønbø Kristiansen Om forfatteren
Artikkel

Kernick, D

Getting health economics into practice

350 s, tab, ill. Oxon: Radcliffe Medical Press, 2002. Pris GBP 30

ISBN 1-85775-575-8

David Kernick som er engelsk kjemiingeniør og allmennpraktiker, erklærer i forordet av denne boken at han er uten kvalifikasjoner eller utdanning i helseøkonomi. Det kan synes som et tvilsomt grunnlag for redaktøren av en bok om hvordan man får omsatt helseøkonomisk teori i praksis. Redaktøren legger imidlertid for dagen betydelig innsikt i økonomisk teori og forskning, og har dessuten alliert seg med 24 forskere, først og fremt økonomer, men også statsvitere, sosiologer mv.

Boken består av seks hoveddeler: en introduksjon, to om ulike teoretiske aspekter, et om hvordan man setter teori ut i praksis, en om prioritering og rasjonering og en avsluttende del om perspektiver. Redaktøren er medforfatter i 13 av 31 kapitler om en flora av temaer fra teori og metode til størrelsen på helsebudsjettet i England, rasjonering og prioritering.

Boken er forholdsvis lettlest og krever lite forkunnskaper om økonomisk teori. De fleste kapitler fremstår som en selvstendig enhet, og man behøver derfor ikke lese kapitlene fortløpende. Hvert kapittel starter med en stor tekstboks som fremhever kjernepunktet i kapitlet, hvilket gir god oversikt over innholdet.

Ulempen er at man ofte leser de samme argumentene flere ganger – særlig siden hvert kapittel også har en oppsummerende konklusjon. Fordi boken skal være praktisk orientert, har forhold knyttet til National Health Service i Storbritannia fått relativt bred plass.

Kernicks bok har for lite struktur og systematikk til å egne seg som lærebok i helseøkonomi. Den går for lite i dybden til at den er et godt kjøp for helseøkonomer. Dessverre frykter jeg at den som arbeider som kliniker eller leder i helsevesenet heller ikke vil finne mye som er direkte anvendbart. Innholdet lever derfor ikke helt opp til tittelen. For lesere som vet lite om helseøkonomi, men som ønsker å «snuse» på faget, kan denne boken være av interesse.

Det samme gjelder lesere som tidligere har fått en basal innføring i helseøkonomi, men som trenger oppdatering på nye metoder. Alt i alt vil nok dette være en bok med en liten potensiell leserkrets i Norge. For den som liker økonomen Alan Maynards lett sarkastiske stil er avslutningskapitlet alene verdt pengene. Her slår Maynard fast at «the economics tribe will not go away and their influence on … policy making are bound to grow as the NHS is driven towards the new EBM: economics-based medicine».

Anbefalte artikler