A. Sandervang svarer:

Arne Sandervang Om forfatteren
Artikkel

I undersøkelsen som SINTEF Unimed gjennomførte i 1999, er det to forhold som for meg indikerer at de totale kostnadene for sykefravær likevel ligger høyere enn det Hem antyder i sin kommentar.

For det første inkluderer de 1 700 kronene per sykefraværsdag ikke lønn til den ansatte som er fraværende. Dette er en regnskapsdokumentert kostnad for bedriftene som kommer i tillegg til produksjonstapet pga. sykefraværet de første 16 dagene.

For det andre var det mest signifikante konsekvensen av sykefravær økt arbeidsbelastning både i produksjonen og administrativt, samt forsinkelser og redusert kvalitet på produktene og/eller tjenestene. Slike konsekvenser lar seg til en viss grad også kvantifisere og kostnadsberegne ved for eksempel å gjennomføre dybdeanalyser i et utvalg av bedrifter.

Jeg vil fortsatt påstå at de totale kostnadene – når vi tar med alle de konsekvensene sykefraværet medfører for bedriftene – ligger nærmere 80 enn 50 milliarder kroner. Det er kanskje snart på tide å gjennomføre en ny undersøkelse om kostnadene ved sykefraværet?

At det dreier seg om betydelige beløp er vi enige om!

Anbefalte artikler