Nytt faglig møtested for minoritetshelse

Artikkel

En kompetanseenhet for minoritetshelse er åpnet. Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse har lokaler ved Ullevål universitetssykehus, men skal ha en selvstendig nasjonal funksjon. De skal arbeide med fysisk og psykisk helse og omsorg hos flyktninger og innvandrere og initiere forskning på feltet. – Ved å bedre helsepersonellets kunnskap, håper vi at minoritetspasienter vil få et bedre tilbud og at helsepersonell vil føle seg tryggere i møtet med pasientene, sier leder for enheten, Nora Ahlberg.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1771

Anbefalte artikler