Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

I dette nummeret

Nyheter

Svein Arne Nordbø
Michael Bretthauer
Ragnhild Ørstavik
Erlend Hem
Jan C. Frich
Sigbjørn Berentsen
Kjell Å. Salvesen

Medisin og vitenskap

Tonje Lippert
Rolv Skjærven
Kjell Å. Salvesen
Margunn Skjei Knudtsen
Jostein Holmen
Odd Håpnes
Liv Bygdnes
Odd Kildahl-Andersen
Janna Berg
Jartrud Skjerdal
Dag Jacobsen
Jon Henrik Laake

Profesjon og samfunn

Margunn Skjei Knudtsen
Jostein Holmen
Odd Håpnes
Elling Kvamme
Petter Gjersvik
Rune Nielsen
Anders Bærheim
Leiv Torstveit
Per Vesterhus
Haakon Lindekleiv
Helge Stormorken
Peter F. Hjort
Nils Retterstøl
Per E. Børdahl
Nils Retterstøl
Per E. Børdahl
Dag Gundersen
Tor Inge Romøren
Elling Ulvestad

Kommentar og debatt

Per Stensland
Eivind Vestbø
Elisabeth Swensen
Jan I. Pedersen
Christian A. Drevon
Odd Erik Johansen
Kåre Birkeland
Tone E. Walberg
Sven-Mårten Samuelsson
Tor Melberg
Magne Thoresen
John-Bjarne Hansen
Arne Westheim
Edmund Asbøll
Gro R. Wesenberg
Steinar Madsen
Therese Steen
Torunn Janbu
Tor Melberg
Magne Thoresen
John-Bjarne Hansen
Arne Westheim

Oss imellom

Gunnar Sandbæk
Kirsti Løken
Jacob Mosvold
Leif Jan Bjørnson
Lasse Blystad
Ole Bjørland
Clas Eika
Njaal Stray
Are von der Lippe
Kjell Griegel
Per Einar Jahr
Ingvar Stokstad
Oddvar Stokke
Tor-Arne Hagve
Bent Rolstad
Lorentz Eldjarn
Alexander Pihl
Kaare R. Norum

Aktuelt i foreningen

Torunn Janbu
Lise B. Johannessen
Terje Sletnes
Lise B. Johannessen

På tampen

Helga Haugland Byfuglien