Høyt støynivå ved sykehusene

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Høylytte tilkallinger over høyttaleranlegget, elektroniske apparater som piper og brumming fra varme- og kjøleanlegg. Det er hverdagen ved et typisk amerikansk sykehus.

Elektroniske apparater er et betydelig støyelement ved sykehus. Foto Doctors and Medicine

Lydingeniører ved Johns Hopkins University i USA har funnet ut at lydnivået ved sykehusene i landet har steget jevnt siden 1960. På dagtid har nivået steget fra 57 til 72 desibel, mens den nattlige støyen har steget fra 42 til 60 desibel, viser studien, som blir publisert i Journal of the Acoustical Society of America. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at lydnivået på pasientrom ikke overstiger 35 desibel.

Støyen gjør at folk hever stemmen og dermed bidrar til ytterligere støy. Det er ikke bare plagsomt for pasienter og ansatte, men det fører også til økt risiko for misforståelser og feil, og det gjør det vanskelig med nyere elektronikk som benytter talegjenkjenning.

Forfatterne understreker at dette er en komplekst område, men at noe likevel kan gjøres. Selv gjorde de to små forandringer som hadde en viss effekt. De gav de ansatte personsøkere, noe som erstattet stadige tilkallinger over høyttaleranlegget, og de dekket vegger og tak med egnet lydabsorberende materiale. Når sykehus skal renoveres eller bygges, bør arkitektene sørge for et tettere samarbeid med fagpersoner innen akustikk, mener de.

Magnar Johnsen, audiofysiker ved Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), har gjort støymålinger ved sykehuset i flere år for å kartlegge støybelastningen for de ansatte. Målingene er foreløpig ikke systematisert, men han bekrefter at det også ved UNN kan være et noe høyt lydnivå.

– Målingene har vist at det til tider overskrider de relevante grensene i støyforskriften. Det gjelder både gruppe 1, som omfatter kontormiljøer og går opp til 55 desibel, og gruppe 2, som setter grensen ved 70 desibel, sier Johnsen til Tidsskriftet.

En vesentlig støykilde for de ansatte ved UNN er analysemaskinene. Men også arkitektur og materialvalg kan virke inn.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9827

Anbefalte artikler