Den første norske doktorgrad

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Holst, Frederik

  Hva er sykdommen som kalles Radesyge, og på hvilken måte kan den utryddes fra Skandinavia?

  96 sider, ill. Oslo: Det norske medicinske Selskab, 2005. Boken kan fås kjøpt ved bestilling til astrid@dnms.no. Pris NOK 150 pluss porto NOK 55

  ISBN 82-991061-3-3

  Det er ikke alle gitt å få doktoravhandlingen sin publisert på nytt nesten 200 år etter disputasen. Når det nå skjer, er det vanskelig å holde begeistringen tilbake. Det dreier seg om den aller første doktorgrad ved det nye universitetet i Christiania 1817. Doktoranden var Frederik Holst (1791 – 1871), en 26 år gammel lege, som hadde avlagt embetseksamen i København et par år tidligere. Han kom til å bli en av de virkelige kjempene i norsk medisin på 1800-tallet.

  Avhandlingen var, selvsagt, utgitt på latin, og disputasen foregikk, like selvsagt, også på latin. Nå er teksten oversatt til norsk av historikeren Stig Oppedal. I oversetterens forord får vi vite at Holst skrev en fyldig og tidvis innviklet latin med den romerske statsmannen Cicero som tydelig stilistisk forbilde.

  Det er legen Anne Kveim Lie som står bak utgivelsen. Hun har skrevet en nyttig og opplysende innledning som setter avhandlingen inn i en historisk ramme. Det trengs, for allerede avhandlingens tittel er egnet til å forvirre en moderne leser: «Hva er sykdommen som kalles Radesyge…» For det første er det ikke så godt å vite hva radesyke var, men viktigere er utgiverens råd om å legge fra seg dette spørsmålet. For å få det beste ut av teksten, må man heller prøve å glede seg over fremmedheten og la seg imponere av den enorme lærdheten og av den rike historien.

  Boken utgis som supplementsbind til tidsskriftet Michael. Det er på en måte synd, fordi den da ikke blir indeksert i de mest brukte databasene, og således vanskeligere å finne frem til og få tak i. Dette er nemlig en bok som alle historisk interesserte leger bør anskaffe seg. Det er grunn til å gratulere dem som har vært involvert i utgivelsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media