Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Diabetes vanligere i Kambodsja enn antatt

Diabetes er en særlig stor utfordring i rike land og i utviklingsland som er i rask utvikling, slik som Kina og India. Land som relativt nylig er kommet ut av politisk isolasjon, og som henger langt etter i økonomisk utvikling, ser ikke ut til å være utsatt for diabetes i samme grad.

En epidemiologisk studie fra Kambodsja om forekomsten av diabetes og relaterte sykdommer tyder på at dette bildet ikke er helt korrekt (1). Flere enn 2 200 voksne personer i to områder, ett på landsbygda (Siemreap) og ett i utkanten av en by (Kampong Cham), ble valgt ut gjennom en systematisk prosess for nærmere undersøkelse og intervju. Prevalensen av diabetes i de to områdene var henholdsvis 5 % og 11 %. I tillegg hadde henholdsvis 10 % og 15 % av de undersøkte nedsatt glukosetoleranse. I om lag to tredeler av tilfellene var diabetes ikke diagnostisert på forhånd. Flere i Kampong Cham enn i Siemreap ble klassifisert som overvektige (23 % versus 13 %; p < 0,001).

Forfatterne var overrasket over funnene, ettersom Kambodsja er et fattig land med lav levestandard og tradisjonell livsstil. Likevel er diabetes altså ikke uvanlig. Forfatterne omtaler to hypoteser som forklaring: Kambodsja har i tidligere århundrer stått under sterk kulturell og genetisk innflytelse fra India, og indere er kjent for å ha høy risiko for diabetes. I tillegg kan diabetes i voksen alder ha sammenheng med ernæringssvikt i fosterliv og tidlig barndom, og befolkningen i Kambodsja levde under svært dårlige forhold under Pol Pots regime i 1970-årene.

Anbefalte artikler